Bob Dylan – If You See Her, Say Hello

Utworu Boba Dylana pt. „If You See Her, Say Hello” przybliżać nie trzeba w szczególności nieszczęśliwym kochankom, którzy mają za sobą doświadczenie przynajmniej jednego bolesnego zerwania. Absolutnie konieczna pozycja w kategorii ballad o złamanych sercach.

„If You See Her Say Hello” oryginalnie pojawił się na albumie „Blood On Tracks” z 1975 roku, ale inną, bardziej akustyczną wersję znajdziemy na krążku o długim tytule „The Bootleg Series Volumes 1–3 (Rare & Unreleased) 1961–1991.” Co ciekawe, w kilku miejscach również tekst różni się od oryginału. Poniżej znajdziecie właśnie to wykonanie i ten tekst. Fani serialu Californication szybko zapewne zorientują się, że nie jest to wersja, która pojawia się w zakończeniu odcinku piątego pierwszego sezonu.

Tekst piosenki Bob Dylan – If You See Her, Say Hello

If you see her, say hello, she might be
In Tangier
She left here last early Spring
Is livin' there, I hear
Say for me that I’m all right
Though things get kind of slow
She might think that I’ve forgotten her
Don’t tell her it isn’t so

We had a falling-out, like lovers often will
And to think of how she left that night
It still brings me a chill
And though our separation
It pierced me to the heart
She still lives inside of me
We've never been apart

If you're making love to her
Kiss her for the kid
Who always has respected her
For doing what she did
Oh, I know it had to be that way
It was written in the cards
But the bitter taste still lingers on
It all went down so hard

I see a lot of people as I make the rounds
And I hear her name here and there
As I go from town to town
And I’ve never gotten used to it
I’ve just learned to turn it off
Either I'm too sensitive
Or else I'm gettin' soft

Sundown, yellow moon
I replay the past
I know every scene by heart, they all went by so fast
If she’s passin’ back this way
I'm not that hard to find
Tell her she can look me up if she's got the time

Tłumaczenie Bob Dylan – If You See Her, Say Hello

Jeśli ją spotkasz, pozdrów ją, ponoć jest
W Tangerze
Odeszła stąd wczesną wiosną
Mówią, że teraz tam mieszka
Powiedz, że u mnie wszystko w porządku
Choć czas płynie jakoś wolno
Może myśli, że zapomniałem o niej
Nie mów jej, że tak nie jest

Pokłóciliśmy się, jak to bywa u zakochanych
I gdy wspominam jej odejście tamtej nocy
Do tej pory wstrząsa mną dreszcz.
I choć nasze rozstanie
Bardzo mnie przybiło
Wciąż czuję, że jest w moim sercu
Nigdy się nie rozstaliśmy

Jeśli zbliżysz się do niej
Pocałuj ją raz od młodego
Który zawsze szanował ją
Za to, co zrobiła
Wiem, że tak musiało być
Tak było nam pisane
Ale wciąż czuję gorycz tego rozstania
Było tak bolesne

Spotykam wielu ludzi jeżdżąc z miejsca do miejsca
I słyszę jej imię to tu, to tam
Będąc w tym bądź innym mieście
I nigdy się do tego nie przyzwyczaiłem
Nauczyłem się to ignorować
Albo jestem zbyt wrażliwy
Albo staję się mięczakiem

Słońce zaszło, księżyc na niebie
Wracam myślą do przeszłości
Pamiętam każdy moment, tak szybko przeminęły
Jeśli będzie tędy przejeżdżać
Nie tak trudno mnie znaleźć
Powiedz, że może do mnie wpaść jeśli będzie miała czas

Gramatyka

First Conditional

First Conditional - podsumowanie
Użycie:
Spekulacje na temat przyszłości

Podstawowa konstrukcja:
IF + podmiot + Present Simple, podmiot + WILL + bezokolicznik
If I have a lot of money, I will buy a car.
lub
I will buy a car if I have a lot of money. =
= Jeśli będę miał dużo pieniędzy, kupię samochód.

First Conditional, czyli pierwszego okresu warunkowego używamy do spekulacji na temat tego, co wydarzy się przyszłości, jeśli spełnione zostaną odpowiednie warunki.

By go stworzyć w formie podstawowej, potrzebujemy:

If + podmiot + czasownik w Present Simple, podmiot + will + bezokolicznik, np.

If I have a lot of money, I will buy car. = Jeśli będę miał dużo pieniędzy, kupię samochód.

Słowo if  nie musi koniecznie znajdować się na początku zdania, konstrukcję można swobodnie odwracać, np.:

I will buy a car if I have a lot of money. = Kupię samochód, jeśli będę miał dużo pieniędzy,

W tym wypadku musimy jednak pamiętać, że przed if zniknie przecinek, który normalnie dzieli poszczególne części zdania w sytuacji gdy if znajduje się na początku zdania.

W tekście piosenki występuje kilka przykładów użycia pierwszego trybu warunkowego.

Tell her she can look me up if she’s got the time

Powiedz jej, że może wpaść do mnie jeśli będzie miała czas

 

If she’s passin’ back this way, I’m not that hard to find

Jeśli będzie tędy przejeżdżać, nie tak trudno mnie znaleźć

 

If you’re making love to her, kiss her for the kid

Jeśli zbliżysz się do niej, pocałuj ją od młodego

 

If you see her, say hello

Jeśli ją spotkasz, pozdrów ją

Tak jak widzimy w powyższych przykłach po słówku if nie zawsze występuje czas Present Simple.

Wariacji może być więcej, w części po if zamiast czasu Present Simple mogą pojawić się Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous oraz czasowniki modalne (np. can, may, should).

Przykłady:

If he has received the letter, he will call you. = Jeśli dostał list, zadzwoni do ciebie.

If I should see him, I will tell him. = Jeśli go spotkam, powiem mu.

Z kolei will może zastąpić konstrukcja to be going to, czasy Future Continuous i Future Perfect, a także czasowniki modalne.

Przykłady:

If you pass the exam, I’m going to buy you a car. = Jeśli zdasz egzamin, kupię ci samochód.

If you call me late, I might be in bed. = Jeśli zadzwonisz późno, mogę być w łóżku.

Zwroty & wyrażenia

Kid - ciekawostka
A kid = dzieciak, dziecko, jest słowem pochodzącym z brytyjskiego angielskiego.

W slangu może być użyte w przenośni o młodej osobie w ogóle i w taki sposób używa go w tekście piosenki autor. Wtedy jego znaczenie jest bliższe słowom ‚młodzieniec,’ ‚młody.’

Look up

Tell her she can look me up if she’s got the time

Powiedz, że może do mnie wpaść jeśli będzie miała czas

To look up =

= wpaść do kogoś,np.: He looked me up last week. = Wpadł do mnie w ubiegłym tygodniu.

= poprawić się (o sytuacji, stanie),np.: The situation was bad yesterday, but things seem to be looking up. = Wczoraj sytuacja była ciężka, ale wydaje się, że jest już lepiej.

= sprawdzić (np. w słowniku), np.: I looked up the meaning of the word in a dictionary. = Sprawdziłem znaczenie tego słowa w słowniku.

Go by

I know every scene by heart, they all went by so fast

Pamiętam każdy moment, tak szybko przeminęły

To go by (sth) =

= mijać (czas), np.: As time went by, he realised he was betrayed. = Z upływem czasu zdał sobie sprawę z tego, że go zdradzono.

= przechodzić/przejeżdżać obok, np.: The car went by the shop and turned right. = Samochód przejechał obok sklepu i skręcił w prawo.

= sądzić/oceniać po czymś,np.: Going by her looks, I’d say she was about 30. = Sądząc po wyglądzie, miała koło trzydziestki.

= postępować według czegoś, np.: To bo by the rules. = Przestrzegać zasad.

Turn off

I’ve just learned to turn it off

Nauczyłem się to ignorować

To turn off =

= wyłączyć,np.: Where does the light turn off? = Gdzie się wyłącza światło?

= skręcić z (drogi), np.:  He turned left at the next crossing. = Skręcił na następnym skrzyżowaniu.

= obrzydzić/odrzucić, np.: The look of the rotting fruit turned her off. = Widok gnijących owoców odrzucił ją.

= zignorować/wyłączyć się, np.: I used to get really annoyed by his comments, but now I just turn it off. = Zwykłem być bardzo zażenowany jego komentarzami, ale teraz ignoruję je.

Linger on

But the bitter taste still lingers on

Ale wciąż czuję gorycz tego rozstania

To linger on =

= utrzymywać się, np.: The scent lingered on the air. = Zapach utrzymywał się w powietrzu.

= błądzić (np.wzrok), np.: Her eyes lingered on his face. = Jej wzrok błądził po jego twarzy.

Passin
Passin’ – nieformalny zapis słowa passing = przechodząc, przejeżdżając – bez ostatniego dźwięku ‚g’ w celu podkreślenia sposobu, w jaki jest bądź ma być ono wymawiane (w tekście pojawiaja się też livin’ = living).

Choć zwykle wymawiana bez końcowego g, w niektórych częściach anglojęzycznego świata końcówka -ing jest wymawiana w całości.

Pierce

It pierced me to the heart

Bardzo mnie przybiło

To pierce = przebić, przekłuć, np.: The arrow pierced the armour of the knight and he fell from the horse. =
= Strzała przebiła zbroję rycerza i spadł z konia.

Pierce sb to the heart

To pierce somebody to the heart = poruszyć kogoś, ukłuć w samo serce, przybić, dotknąć, np.: I felt pierced to the heart, rejected and lonely. = Czułem się strasznie przybity, odrzucony i samotny.

Falling-out

We had a falling-out, like lovers often will

Pokłóciliśmy się, jak to bywa u zakochanych

A falling-out = kłótnia, sprzeczka, np.: I had a falling-out with my girlfriend and we are not dating now. = Posprzeczałem się z dziewczyną i nie spotykamy się narazie.

Be apart

We’ve never been apart

Nigdy się nie rozstaliśmy

To be apart = być osobno, być oddalonym, być oddzielnie.

Przykłady:

We have been apart since January. = Nie jesteśmy razem od stycznia.

The two houses are two kilometres apart. = Te dwa domy są oddalone od siebie o dwa kilometry.

Bring a chill

It still brings me a chill

Do tej pory wstrząsa mną dreszcz

To bring a chill = powodować/przynosić dreszcz, np.: The look of the house always brings me a chill. = Na widok tego domu dostaję dreszczy.

Get used to

And I’ve never gotten used to it

I nigdy się do tego nie przyzwyczaiłem

To get used to something = przyzwyczaić się do czegoś, np.: When I lived in Canada I had to get used to long winters. = Kiedy mieszkałem w Kanadzie musiałem się przyzwyczaić do długich zim.

Sensitive

Either I’m too sensitive

Albo jestem zbyt wrażliwy

Sensitive = wrażliwy, delikatny (np. człowiek, skóra).

Przykłady:

Mark is an artist sensitive to people’s suffering. = Mark jest artystą wrażliwym na cierpienie ludzi.

The accident made her skin sensitive to touch. = Kontuzja sprawiła, że jej skóra stała się wrażliwa na dotyk.

Bitter

But the bitter taste still lingers on

Ale wciąż czuję gorycz tego rozstania

Make love to somebody
Zwrot to make love oznacza zwykle =

= uprawiać miłość kochać się, ale może on również znaczyć ‚uprawianie miłości’ nie w tak dosłownym sensie, np. same pocałunki, czuły dotyk itd.
Co ciekawe, dawniej to make love znaczyło również zalecać się do kogoś, zabiegać o jego względy.

Bitter taste = gorzki posmak, gorycz, np.:  The team won the match, but they still remembered the bitter taste of their last loss. = Drużyna wygrała mecz, ale wciąż pamiętali gorycz ostatniej porażki.

Make the rounds

I see a lot of people as I make the rounds

Spotykam wielu ludzi jeżdżąc z miejsca do miejsca

To make the rounds =

= jeździć/chodzić z miejsca do miejsca,np.: Tony and I made the rounds of the cheap bars in the city. = Chodziliśmy z Tonym po tanich barach w mieście.

= krążyć (np. również o plotce, wiadomości, itd.), np.: The rumor making the rounds in town is that the ambassador will be leaving. = Plotka krążąca po mieście głosi, że ambasador będzie wyjeżdżał.

Know by heart

I know every scene by heart, they all went by so fast

Pamiętam każdy moment, tak szybko przeminęły

To know sth by heart = znać coś na pamięć, np.: I have listened to the song so many times that I know the lyrics by heart. = Tak wiele razy słuchałem tej piosenki, że znam tekst na pamięć.

Written in the cards

It was written in the cards

Tak było nam pisane

To be written in the cards = być zapisanym w kartach ~ być komuś pisanym/przeznaczonym.

Przykład:

His death was written in the cards. You could say it the moment you saw him. = Śmierć była mu pisana. Można to było powiedzieć na pierwszy rzut oka.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *