Beyoncé – Best Thing I Never Had

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich fanów piosenkarki – od dzisiaj będziecie mogli połączyć przyjemne z pożytecznym – dowiecie się o czym śpiewa Beyoncé i nauczycie się kilku kluczowych zwrotów.

Wbrew powszechnej opinii piosenki popowe mogą być czymś więcej niż tylko wpadającymi w ucho dwoma słowami refrenu. Doskonałym przykładem na to będzie utwór pt. „Best Thing I Never Had” – drugi singiel z jej studyjnego albumu „4” wydanego w czerwcu 2011 roku. Jest to znakomity materiał dydaktyczny – a nauka słówek, idiomów i wyrażeń językowych przyjdzie z niezwykłą lekkością.

A więc prosimy, przygotujcie się do nauki – tekst przed siebie, w tle muzyka i z naszą pomocą, krok po kroku wszystko stanie się nieco jaśniejsze.

Tekst piosenki Beyoncé – Best Thing I Never Had

What goes around comes back around (hey my baby)
What goes around comes back around (hey my baby)
I say what goes around comes back around (hey my baby)
What goes around comes back around...

There was a time
I thought, that you did everything right
No lies, no wrong
Boy I must've been out of my mind
So when I think of the time that I almost loved you
You showed your ass
And I, I saw the real you

Thank God you blew it
I thank God I dodged the bullet
I'm so over you
So baby good lookin' out

I wanted you bad
I'm so through with that
'Cause honestly
You turned out to be the
(best thing I never had)
You turned out to be the (best thing I never had)
And I'm gonna' always be the (best thing you never had)
Oh yeah, I bet it sucks to be you right now

So sad, you're hurt
Boo hoo, oh, did you expect me to care
You don't deserve my tears
I guess that's why they ain't there
When I think that there was a time that I almost loved you
You showed your ass and baby yes I saw the real you

Thank God you blew it
I thank God I dodged the bullet
I'm so over you
Baby good lookin' out

I wanted you bad
I'm so through with that
'Cause honestly
You turned out to be the
(best thing I never had)
I said, you turned out to be the (best thing I never had)
And I'll never be the (best thing you never had)
Oh baby I bet sucks to be you right now

I know you want me back
It's time to face the facts
That I'm the one that's got away
Lord knows that it would take another place
Another time, another world, another life
Thank God I found the good in goodbye

I used to want you so bad
I'm so through with that
'Cause honestly
You turned out to be the
(best thing I never had)
Oh you turned out to be (the best thing I never had)
And I will always be the (best thing you never had)
Oh, best thing you never had!

I used to want you so bad
I'm so through with that
'Cause honestly
You turned out to be the
(best thing I never had)
Oh you turned out to be the (best thing I never had)
Oh, I will never be the (best thing you never had)
Oh baby, I bet it sucks to be you right now

What goes around, comes back around
What goes around, comes back around
I bet it sucks to be you right now
What goes around, comes back around
I bet it sucks to be you right now
What goes around, comes back around
I bet it sucks to be you right now

Tłumaczenie Beyoncé – Best Thing I Never Had

Historia lubi się powtarzać (hej mój skarbie)
Historia lubi się powtarzać (hej mój skarbie)
Mówię, że historia lubi się powtarzać (hej mój skarbie)
Historia lubi się powtarzać...

Był czas
Gdy sądziłam, że wszystko robisz dobrze
Żadnych kłamstw, nic złego
O matko, musiałam stracić rozum
Więc kiedy wspominam czas, kiedy prawie cię pokochałam
Okazałeś się dupkiem
A ja, ja zobaczyłam prawdziwego ciebie

Dzięki Bogu zawaliłeś sprawę
Dzięki Bogu udało mi się uniknąć przykrości
Skończyłam z tobą
Więc dobrze uważaj

Pragnęłam cię tak bardzo
Skończyłam z tym na dobre
Bo szczerze
Okazałeś się być
(najlepszą rzeczą której nigdy nie miałam)
Okazałeś się być (najlepszą rzeczą której nigdy nie miałam)
A ja zawsze będę (najlepszą rzeczą której ty nie miałeś)
O tak, założę się, że beznadziejnie jest być tobą teraz

Tak smutno, że jesteś zraniony
Boo hoo, och, myślałeś, że się przejmę
Nie zasługujesz na moje łzy
Chyba dlatego ich nie ma
Kiedy wspominam czas, kiedy prawie cię pokochałam
Okazałeś się dupkiem i kochanie, tak, zobaczyłam prawdziwego ciebie

Dzięki Bogu zawaliłeś sprawę
Dzięki Bogu udało mi się uniknąć przykrości
Skończyłam z tobą na dobre
Więc dobrze się przyjrzyj

Pragnęłam cię tak bardzo
Skończyłam z tym
Bo szczerze
Okazałeś się być
(najlepszą rzeczą której nigdy nie miałam)
Okazałeś się być (najlepszą rzeczą której nigdy nie miałam)
A ja zawsze będę (najlepszą rzeczą której ty nie miałeś)
O tak, założę się, że beznadziejnie jest być tobą teraz

Wiem, że chcesz mnie z powrotem
Czas spojrzeć prawdzie w oczy
To ja jestem tą, która odeszła
Bóg wie, że to wymagałoby innego miejsca
Innego czasu, innego świata, innego życia
Dzięki Bogu znalazłam dobro w pożegnaniu

Kiedyś pragnęłam cię tak bardzo
Skończyłam z tym
Bo szczerze
Okazałeś się być najlepszą rzeczą której nigdy nie miałam
(najlepszą rzeczą której nigdy nie miałam)
Okazałeś się być (najlepszą rzeczą której nigdy nie miałam)
A ja zawsze będę (najlepszą rzeczą której ty nie miałeś)
Och, najlepszą rzeczą której nigdy nie miałeś!

Kiedyś pragnęłam ciebie tak bardzo
Skończyłam z tym na dobre
Bo szczerze
Okazałeś się być najlepszą rzeczą której nigdy nie miałam
(najlepszą rzeczą której nigdy nie miałam)
Okazałeś się być (najlepszą rzeczą której nigdy nie miałam)
A ja zawsze będę (najlepszą rzeczą której ty nie miałeś)
O tak, założę się, że beznadziejnie jest być tobą teraz

Historia lubi się powtarzać, historia lubi się powtarzać
Historia lubi się powtarzać, historia lubi się powtarzać
Założę się, że beznadziejnie jest być tobą teraz
Historia lubi się powtarzać, historia lubi się powtarzać
Założę się, że beznadziejnie jest być tobą teraz
Historia lubi się powtarzać, historia lubi się powtarzać
Założę się, że beznadziejnie jest być tobą teraz

Zwroty & wyrażenia

What goes around, comes back around

What goes around comes around

Powiedzenie to ma kilka polskich odpowiedników =

= jak ty komu, tak on tobie
= historia lubi się powtarzać
= co rzucisz za siebie, znajdziesz przed sobą
= jakie ziarno, taki plon

Utwór wpada w ucho już od samego początku, gdy słyszymy powtarzające się:

What goes around, comes back around, hey, my baby
Powiedzenie – what goes around, comes around, można przetłumaczyć na parę sposobów.

Generalnie chodzi o karmę – przeznaczenie – czyn (dobry lub zły) wykonany przez daną osobę wróci do niej, wszystko ma swoje konsekwencje.

Must have been

Pierwsza zwrotka rozpoczyna się w taki sposób:

Oh, boy – czyli jak chłopiec stał się matką

Słówko boy występuje również jako wykrzyknik:

boy!/ oh boy! = o rany!/ o matko!/ ojej!/ a niech to!/ kurczę!

There was a time I thought, that you did everything right
No lies, no wrong, boy, I must have been outta my mind

Był czas, gdy sądziłam, że wszystko robisz dobrze
Żadnych kłamstw, nic złego, o matko, musiałam stracić rozum

Użyty zwrot must have been jest przykładem czasownika modalnego w przeszłości.

Czasowników tych używamy, kiedy chcemy powiedzieć o prawdopodobieństwie zaistnienia jakiś wydarzeń w przeszłości.

Beyonce śpiewa I must have been outta my mind = musiałam stracić rozum.

Modal Verbs in the Past
Modal Verb + Have + Past Participle

Inne przykłady:

May/Might np.: – Do you know why Jane wasn’t at their party? – She might not have known about it. = – Wiesz, czemu Jance nie była na ich imprezie? – Mogła o niej nie wiedzieć.

Should, np.: I don’t understand physics. I should have studied more. =  Nie rozumiem fizyki. Powinienem był więcej się uczyć.

Could, np.: Why didn’t you call me when you were in New York? You could have stayed with me! = Dlaczego nie zadzwoniłeś do mnie, kiedy byłeś w Nowym Jorku? Mogłeś się u mnie zatrzymać!

Wyraża swoją pewność, co do wydarzenia z przeszłości.

Inne przykłady:

– Where are my keys? – You must have left them in the car. = – Gdzie są moje klucze? – Musiałeś je zostawić w samochodzie.

Donna isn’t aswering the phone. She must have fallen asleep. = Donna nie odbiera telefonu. Musiała zasnąć.

Outta

I must have been outta my mind

Musiałam stracić rozum

Outta = out of = z, ze, poza, np.: I took my sunglasses out of a drawer. = Wyjąłem z szuflady moje okulary przeciwsłoneczne.

Blow

Beyonce śpiewa o swojej byłej miłości:

Thank God you blew it

Dzięki Bogu zawaliłeś sprawę

To blow jest czasownikiem nieregularnym (Past Simple – blew, Past Participle – blown).

Czasownik ten tłumaczymy na kilkanaście sposobów. W piosence został użyty w nieformalnym znaczeniu.

To blow = zawalić sprawę, zepsuć coś, np.: He could have a normal family – a beautiful wife and children, but he blew everything. = On mógł mieć normalną rodzinę – piękną żonę i dzieci, ale wszystko zepsuł.

Dodge a bullet

Dalej mamy:

I thank God I dodged the bullet

Dzięki Bogu udało mi się uniknąć przykrości

W tym fragmencie został użyty idiom to dodge the bullet = z powodzeniem uniknąć poważnego problemu.

Be over

Beyoncé ogłasza koniec swojego związku:

I’m so over you

To be over jest czasownikiem złożonym (phrasal verb), który oznacza =

= skończyć się, zakończyć się, np.: Let this be over. = Niech to się skończy.

Be through

Czasownik złożony to be through with sth jest synonimem to be over.

Został użyty w wersie:

I‚m so through with that

To be through with sb/sth = skończyć, zerwać z kimś/czymś, np.: I’m not through with you yet! = Jeszcze z tobą nie skończyłem!

Turn out

Turn out – przykłady zastosowań
to turn out well/badly = skończyć się dobrze/źle
it turned out differently = stało się inaczej
to turn out all right = udać się
it depends how things turn out = zależy, jak sprawy się ułożą
that child will turn out badly = z tego dziecka nic dobrego nie wyrośnie
she turned out to be wrong = okazało się, że się myli
the job turned out (to be) difficult = okazało się, że praca jest trudna
it turned out to be a good decision = okazało się, że była to słuszna decyzja
she turns out to have gone to school with him = okazuje się, że chodziła z nim do szkoły
as it turned out = jak się okazało

Kolejny czasownik złożony pojawia się w refrenie:

‚Cause honestly you turned out to be the best thing I never had

Bo szczerze okazałeś się być najlepszą rzeczą której nigdy nie miałam

To turn out = okazać, ułożyć się, np.: It turned out she knew him. = Okazało się, że ona go zna.

Ain’t

Przyjrzyjmy się wersom:

You don’t deserve my tears
I guess that’s why they ain’t there

Nie zasługujesz na moje łzy
Chyba dlatego ich nie ma

Słówko ain’t jest używane w języku potocznym, nieformalnym. Mówiąc w dużym skrócie – jest tożsame z przeczeniami w czasie teraźniejszym be not oraz have not.

Mamy na myśli =

= am/is/are not, np.: She ain’t my friend. = She isn’t my friend. = Ona nie jest moją przyjaciółką.

= have/has not, np.: They ain’t got no car. = Oni nie mają samochodu.

Face the facts

W tym wersie został użyty ciekawy zwrot:

It’s time to face the facts

Czas spojrzeć prawdzie w oczy

To face the facts = spojrzeć prawdzie w oczy.

So bad…
W potocznym American English słówko bad występuje jako przymiotnik =

= bardzo, strasznie, okropnie, cholernie, np.: I miss him so bad! = Tak strasznie za nim tęsknie!

Let’s face it! = Spójrzmy prawdzie w oczy!

Used to

Beyoncé wspomina swój związek:

I used to want you so bad

Kiedyś pragnęłam cię tak bardzo

Konstrukcji used to używamy:

– mówiąc o nawykach i zwyczajach z prze­szło­ści, które uległy zmianie np.:

Used to – budowa
Used to + bezokolicznik

We used to play tennis together. = Kiedyś graliśmy razem w tenisa.
She used to visit him every Sunday. = Ona go odwiedzała w każdą niedzielę.
It used to be my house. = To (kiedyś) był mój dom.

I used to smoke. = Kiedyś paliłem. = Miałem zwyczaj palić, ale już nie palę.

I used to live in this city. = Kiedyś mieszkałem w tym mieście. (Ale już nie mieszkam.)

– mówiąc o stanie rzeczy z przeszłości, który uległ zmianie, np.:

It used to be a quiet town. = To było (kiedyś) spokojne miasto.

I used to be more patient. = Byłem (kiedyś) bardziej cierpliwy.

 

Czy Beyoncé okazała się dobrą nauczycielką angielskiego?

Are you through with the new vocabulary from this lesson? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Uczennica

    Dziękuję bardzo za dodanie opracowania do tekstu tej piosenki. Dla mnie to wiele znaczy. Zauważyłam w niej wiele przydatnych zwrotów, a od pewnego czasu bardzo interesuję się językiem angielskim. Dlatego też z chęcią każdego dnia odwiedzam tę stronę. A co do opracowania, to jest ono naprawdę fenomenalne, wszystko wyjaśnione jasno i prosto, idealnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *