Alanis Morissette – Hand In My Pocket

Uwielbiam Alanis! Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moim opracowaniem jednego z jej pierwszych hitów (a było ich wiele) z płyty „Jagged Little Pill” pt. „Hand in my pocket”.

Dzięki piosenkom Alanis udało mi się poznać wiele ciekawych słówek i wyrażeń. Alanis zazwyczaj używa w swoich utworach bardzo rozbudowanego słownictwa, w którym mówi o swoich emocjach.

Piosenka „Hand In My Pocket” ma bardzo prostą, ale interesującą konstrukcję. Skupimy się głównie na przymiotnikach, jakimi opisuje siebie piosenkarka.

Tekst piosenki Alanis Morissette – Hand In My Pocket

I'm broke but I'm happy
I'm poor but I'm kind
I'm short but I'm healthy, yeah

I'm high but I'm grounded
I'm sane but I'm overwhelmed
I'm lost but I'm hopeful, baby

And what it all comes down to
Is that everything's gonna be fine fine fine
Cause I've got one hand in my pocket
And the other one is giving a high five

I feel drunk but I'm sober
I'm young and I'm underpaid
I'm tired but I'm working, yeah

I care but I'm restless
I'm here but I'm really gone
I'm wrong and I'm sorry, baby

And what it all comes down to
Is that everything's gonna be quite alright
Cause I've got one hand in my pocket
And the other one is flicking a cigarette

And what it all comes down to
Is that I haven't got it all figured out just yet
Cause I've got one hand in my pocket
And the other one is giving the peace sign

I'm free but I'm focused
I'm green but I'm wise
I'm hard but I'm friendly, baby

I'm sad but I'm laughing
I'm brave but I'm chicken shit
I'm sick but I'm pretty, baby

And what it all boils down to
Is that no one's really got it figured out just yet
Cause I've got one hand in my pocket
And the other one is playing a piano

And what it all comes down to my friends, yeah
Is that everything is just fine fine fine fine
Cause I've got one hand in my pocket
And the other one is hailing a taxi cab

Tłumaczenie Alanis Morissette – Hand In My Pocket

Jestem spłukana, ale szczęśliwa
Jestem biedna, ale jestem życzliwa
Jestem niska, ale zdrowa, yeah

Jestem podekscytowana, ale jestem uziemiona
Jestem zdrowa psychicznie, ale jestem przytłoczona
Jestem zagubiona, ale pełna nadziei, kochanie

A to się sprowadza do tego
Że wszystko będzie dobrze dobrze dobrze
Bo jedną rękę mam w kieszeni
A druga przybija piątkę

Czuję się pijana, ale jestem trzeźwa
Jestem młoda i niedostatecznie wynagradzana
Jestem zmęczona ale pracuję, yeah

Zależy mi, ale jestem niespokojna
Jestem tutaj, ale tak naprawdę mnie nie ma
Nie mam racji i przepraszam, kochanie

A to sprowadza się do tego
Że wszystko będzie w miarę w porządku
Bo jedną rękę mam w kieszeni
A druga strzepuje papierosa

A to się sprowadza do tego
Że jeszcze wszystkiego nie ogarnęłam
Bo jedną rękę mam w kieszeni
A druga pokazuje znak pokoju

Jestem wolna, ale skoncentrowana
Jestem zielona, ale mądra
Jestem trudna, ale przyjacielska, skarbie

Jestem smutna, ale się śmieję
Jestem odważna, ale jestem tchórzem
Jestem chora, ale ładna, kochanie

A to się sprowadza do tego
Że nikt tak naprawdę jeszcze tego nie ogarnął
Bo jedną rękę mam w kieszeni
A druga gra na pianinie

A to się sprowadza do tego moi drodzy
Że wszystko będzie po prostu dobrze dobrze dobrze
Bo jedną rękę mam w kieszeni
A druga przywołuje taksówkę

Zwroty & wyrażenia

High

I’m high but I’m grounded

Jestem wysoko, ale jestem uziemiona

Przymiotnik high, jak wiemy, oznacza przede wszystkim = wysoki (zazwyczaj w odniesieniu do rzeczy nieożywionych) .

Wysoki może być np. budynek (a high building), temperatura (high temperature), dźwięk (a high tone), czy pozycja (a high position).

Inne znaczenia słówka high, o które prawdopodobnie chodziło Alanis, to znaczenia występujące w języku potocznym.

Mam na myśli:

High =

= upojony (np. szczęściem), w stanie euforii, podekscytowany, np.: He was high on success, when he got promotion. = Był upojony sukcesem, kiedy dostał awans.

= na haju, naćpany, np.: After our meeting I felt like high on something. = Po naszym spotkaniu czułem się jak na haju.

Be grounded

I’m high but I’m grounded

Jestem wysoko, ale uziemiona

W języku potocznym (zwłaszcza używanym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii) oznacza to = mieć szlaban, być uziemionym – mieć zakaz wychodzenia z domu, np.:

„How long should a teenager be grounded?” she asked. = „Jak długo nastolatek powinien mieć szlaban?” zapytała.

To be grounded oznacza również = być uziemionym – w odniesieniu do elektroniki.

Sane

Sane - inne zwroty
to stay/remain sane = pozostać przy zdrowych zmysłach
sanity, saneness = zdrowie psychiczne, zdrowy rozsądek
to keep sb sane = utrzymywać kogoś przy zdrowych zmysłach
to keep sb sane = utrzymać kogoś przy zdrowych zmysłach

I’m sane but I’m overwhelmed

Jestem zdrowa psychicznie, ale jestem przytłoczona

Sane =

= zdrowy (psychicznie), przy zdrowych zmysłach, np.: In this family it’s really difficult to stay sane. = Ciężko pozostać przy zdrowych zmysłach w tej rodzinie.

= rozsądny (np. polityka), rozumny, trzeźwy (np. umysł), np.: She seems sane, but I don’t know that for sure. = Wydaje się rozsądna, ale nie wiem tego na pewno.

Overwhelmed

I’m sane but I’m overwhelmed

Jestem zdrowa psychicznie, ale jestem przytłoczona

Przymiotnik overwhelmed pochodzi od czasownika to overwhelm =

= zasypywać (np. lawina), zalewać (np. powódź); zmiażdżyć, obezwładnić (np. wroga); ogarnąć, owładnąć (np. uczucie); przytłoczyć.

W związku z tym, przymiotnik overwhelmed będzie miał również kilka znaczeń =

Overwhelmed x 2
overwhelm with grief = pogrążony w smutku
overwhelm with joy/rage = nie posiadający się z radości/gniewu

= zasypany (np. listami, ofertami), np.: He is overwhelmed by the phone calls from his mother. = On jest zasypany telefonami od swojej matki.

= przytłoczony, np.: Kate has been overwhelmed by her workload recently. = Kate ostatnio jest przytłoczona pracą.

= do głębi poruszony, np. I am overwhelmed by their daughter’s illness. = Jestem do głębi poruszona chorobą ich córki.

Come down to sth

And what it all comes down to

A to się sprowadza do tego

Mamy tutaj bardzo popularny czasownik złożony to come down.

Ma on bardzo wiele znaczeń, pierwsze które powinno nam przyjść do głowy to =

= zejść, schodzić (np. z góry); zjechać (np. windą); opaść, opuszczać (np. zasłonę), np.: Helen! Come down the stairs and help me with dinner! = Helen! Zejdź na dół i pomóż mi z obiadem.

W piosence Alanis mamy inne znaczenie tego czasownika.

To come down (to sth) = sprowadzać się (do czegoś), np.: Money – this is what it comes down to. = Pieniądze – do tego się to sprowadza.

High five

And the other one is giving a high five

A druga przybija piątkę

Wyrażeniem high five określamy piątkę (taki gest zwycięstwa).

To give sb a high five = przybić z kimś piątkę, np. After the game we gave each other a high five. = Po meczu przybiliśmy piątkę.

Sober

Sober up!
as sober as a judge = zupełnie trzeźwy
the sober facts/truth = nagie fakty/naga prawda
to talk in sober earnest = mówić całkowicie poważnie
sober-minded = trzeźwo myślący, rozważny
to sober up = trzeźwieć
soberly = poważnie, statecznie, skromnie

I feel drunk but I’m sober

Czuję się pijana, ale jestem trzeźwa

Przymiotnik sober ma kilka znaczeń.

Sober =

= trzeźwy ( nie pijany), np. I won’t go with you until you are sober. = Nie pojadę z tobą dopóki nie będziesz trzeźwy.

= trzeźwy (np. osąd, zdanie, postawa), np.: His sober judgement of the situation helped us to solve the problem. = Jego trzeźwa ocena sytuacji pomogła nam rozwiązać problem.

= poważny, stateczny, np.: He seemed to sober for his age. = Wydawał się zbyt poważny na swój wiek.

Restless

I care but I’m restless

Zależy mi, ale jestem niespokojna

Słówko rest oznacza = odpoczynek.

Kiedy dodamy przyrostek – less, zmienia się nam jego znaczenie.

Restless =

= niespokojny, nerwowy (np. ruch, zwierzę), np.: This bunny is restless, are you treating him properly? = Ten króliczek jest niespokojny, czy odpowiednio go traktujecie?

Mamy ciekawe wyrażenie związane z tym słowem:

To grow/get restless = zacząć się niecierpliwić (np. publiczność), zacząć się burzyć (np. ludność), np.: She quickly grows restless when she has to wait for somebody. = Ona szybko się niecierpliwi, kiedy musi na kogoś czekać.

Flick

And the other one is flicking a cigarette

A druga strzepuje papierosa

Mamy tutaj użyty ciekawe słówko flick, które może występować zarówno jako rzeczownik i czasownik.

To flick =

= pstryknąć (np. palcami, ale też w znaczeniu: nacisnąć, pstryknąć np. telewizor), np.: Dan! Flick off the television, please! = Dan! Wyłącz proszę telewizor!

= trzepnąć, strzepnąć (np. kurz), np.: She flicked her cigarette out of the window. = Strzepnęła za okno papierosa.

= machnąć (np. ogonem), np.: Your cat flick its tail in a funny way. = Twój kot rusza ogonem w zabawny sposób.

Green

I’m green but I’m wise

Jestem zielona, ale mądra

W języku polskim również istnieje przymiotnik – zielony, którym określamy nie tylko kolor, ale również ludzi.

Ma on wówczas takie znaczenie jak: naiwny, niedoświadczony, niekompetentny, nieobeznany, nieprofesjonalny czy niewykwalifikowany.

Słówko green = zielony, ma podobne znaczenie w języku angielskim, jak w polskim.

Boil down to sth

Alanis Unplugged
Uwielbiam tę wersję! Została ona nagrana w połowie lat 90.

And what it all boils down to

A to się sprowadza do tego

Boil down to sth to w zasadzie synonim omówionego wcześniej wyrażenia to come down to sth.

To boil down to sth = sprowadzać się do czegoś, np.: Your conversation boils down to shouting and screaming. = Wasza rozmowa sprowadza się do krzyku i wrzasku.

Hail

And the other one is hailing a taxi cab

A druga przywołuje taksówkę

To hail =

= zawołać, krzyknąć (do kogoś), przywoływać (np. taksówkę), np.: He hailed a taxi and went away. = Zawołał taksówkę i odjechał.

= obwoływać, okrzyknąć kogoś kimś, np.: Her book will be hailed as a masterpiece! = Jej książka będzie ogłoszona arcydziełem!

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *