4 Non Blondes – What’s up

Ostatnio, kiedy słuchałam radia przypadkiem natknęłam się na tę piosenkę i od razu zrobiłam głośniej. Uwielbiam słuchać jak wokalistka wykrzykuje dźwięki refrenu, jest w tym prawdziwa moc nie do podrobienia. „What’s up” jest spektakularnym i zarazem jedynym hitem zespołu 4 Non Blondes, w skład którego na pewno nie wchodzą żadne blondynki.

Razem z dziewczynami poznamy kilka podstawowych czasowników złożonych i przydatne słówka. Zapraszam do nauki (i do śpiewania)!

Tekst piosenki 4 Non Blondes – What’s up

25 years in my life and still
I'm trying
To get up that great big hill of hope for a destination
I realized quickly when I knew I should
That the world was made up of this brotherhood of man
For whatever that means

And so I cry sometimes when I'm lying in bed
Just to get it all out what's in my head
And I, I'm feelin' a little peculiar
And so I wake in the mornin' and I step outside
Then I take a deep breath
And I get real high
And I scream from the top of my lungs: "what's goin' on?"

And I say hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I say "Hey! What's goin' on?"
And I say hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I say "Hey! What's goin' on?"

And I try, oh my God, do I try?
I try all the time in this institution
And I pray, oh my God, do I pray?
I pray every single day for a revolution

And so I cry sometimes when I'm lying in bed
Just to get it all out what's in my head
And I, I'm feelin' a little peculiar
And so I wake in the mornin' and I step outside
Then I take a deep breath
And I get real high
And I scream from the top of my lungs: "what's goin' on?

And I say hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I say "Hey! What's goin' on?"
And I say hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I say "Hey! What's goin' on?"

25 years in my life and still
I'm trying
To get up that great big hill of hope for a destination

Tłumaczenie 4 Non Blondes – What’s up

25 lat w moim życiu i nadal
Próbuję
Wspiąć się na to wielkie wzgórze nadziei po przeznaczenie
Szybko zdałam sobie sprawę kiedy wiedziałam, że powinnam
Że świat został poskładany z braterstwa ludzi
Cokolwiek to znaczy

No więc płaczę czasami kiedy leżę w łóżku
Po prostu żeby wyrzucić to z siebie co jest w mojej głowie
I ja, czuję się trochę niewyraźnie
No więc wstaję rano i wychodzę na zewnątrz
Potem biorę głęboki oddech
Aż kręci mi się w głowie
I krzyczę w niebogłosy: "co się dzieje?"

I mówię hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I mówię "Hej! Co się dzieję?"
I mówię hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I mówię "Hej! Co się dzieję?"

I próbuję, o mój Boże, czy próbuję?
Próbuję cały czas w tej instytucji
I modlę się, o mój Boże, czy ja się modlę?
Modlę się każdego dnia o rewolucję

No więc czasami płaczę kiedy leżę w łóżku
Po prostu żeby wyrzucić to z siebie co jest w mojej głowie
I ja, czuję się trochę niewyraźnie
No więc wstaję rano i wychodzę na zewnątrz
Potem biorę głęboki oddech
Aż kręci mi się w głowie
I krzyczę w niebogłosy: "co się dzieje?"

I mówię hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I mówię "Hej! Co się dzieję?"
I mówię hey yeah yeah-eh-eh hey yeah yeah
I mówię "Hej! Co się dzieję?"

25 lat w moim życiu i nadal
Próbuję
Wspiąć się na to wielkie wzgórze nadziei po przeznaczenie

Zwroty & wyrażenia

Get up

I’m trying to get up that great big hill of hope for a destination

Próbuję wspiąć się na to wielkie wzgórze nadziei po przeznaczenie

Z czym powinien kojarzyć się nam czasownik złożony to get up? Ze wstawaniem. Najczęściej z łóżka.

Popularne pytanie: What time do you get up every day? = O której wstajesz każdego dnia?, możemy często spotkać kiedy uczymy się czasu Present Simple.

Inny przykład:

I get up from my chair at work usually at 5 p.m. = Zazwyczaj podnoszę się z mojego krzesła w pracy o 5 po południu.

Czasownik to get up ma również inne znaczenia. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, które pomogą nam je zrozumieć.

Liz got up on the horse without any problem. = Liz wsiadła na konia bez żadnego problemu.

How did he get up here? = Jak on tu wszedł?

The storm is getting up. = Burza robi się coraz silniejsza (wzmaga się).

Be careful with Chris, he can easily get up to this shelf and take something from it. = Uważaj na Chrisa, on może z łatwością dosięgnąć tej szafki i coś z niej wziąć.

Uwaga!
Czasami jedno ze znaczeń czasownika złożonego jest zupełnie inne od wszystkich pozostałych. W przypadku to get up mamy:

To get up to sth = przeskrobać coś, nabroić, np.: What did you get up to? = Co zmalowałeś?

To get up (sth) =

= wejść (na coś), np. It’s hard to get up this mountain. = Ciężko wspiąć się na tą górę.

= zwiększyć, np. Can you get up speed a little? We are driving so slowly, everybody is overtaking us. = Czy możesz trochę przyśpieszyć? Jedziemy tak wolno, wszyscy nas wyprzedzają.

Get sth out

W piosence 4 Non Blondes mamy:

Just to get it all out what’s in my head

Po prostu żeby wyrzucić to z siebie co jest w mojej głowie

Inne znaczeniato get sth out poznajmy w przykładach:

He got out his wallet and gave me 100 euros. = On wyciągnął portfel i dał mi 100 euro.

I can’t get it out this problem for you. = Nie mogę rozwiązać tego problemu za ciebie.

I couldn’t get the words out when I saw him for the first time. = Nie mogłam wydusić z siebie słowa, kiedy go pierwszy raz zobaczyłam.

Make-up & co.
a make-up artist = charakteryzator/ka, wizażysta/ka
a make-up bag = kosmetyczka
make-up remover = preparat do demakijażu oczu
to wear make-up = nosić makijaż
make-up editing = montaż techniczny
a make-up editor = redaktor wydania

Make up

W tekście piosenki mamy:

The world was made up of this brotherhood of man

Świat został poskładany z braterstwa ludzi

Make up, czyli co? Makijaż? Jako rzeczownik, owszem, ale to make up to również czasownik złożony, który na pewno warto poznać.

To make up sth = tworzyć co, sumować coś, np: Ok guys, let’s try to make up our meeting. = Dobrze kochani, spróbujmy podsumować nasze spotkanie.

Destination

I’m trying to get up that great big hill of hope for a destination

Próbuję wspiąć się na to wielkie wzgórze nadziei po przeznaczenie

Słowo destination powinno kojarzyć się Wam z podróżą, a dokładnie jej celem. Często można je spotkać w środkach transportu, bo destination = cel podróży, miejsce przeznaczenia.

W języku polskim istnieje coś takiego jak destynacja, słowo to zostało zaadaptowane z języka angielskiego i oznacza to samo.

Realize

I realized quickly when I knew I should

Szybko zdałam sobie sprawę kiedy wiedziałam, że powinnam

W British English (angielskim używanym w Wielkiej Brytanii) jest mała różnica w pisowni, piszemy to realise.

Gdy zdamy sobie z czegoś sprawę to będziemy potrzebowali tego popularnego czasownika. Przykładowo zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy spóźnieni:

I realized I was late. = Zdałem sobie sprawę, że jestem spóźniony.

Lub, że zostawiliśmy otwarte drzwi:

Soon we realized that we left the door open. = Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że zostawiliśmy otwarte drzwi.

Przyrostek -hood
Przyrostek -hood jest stosowany do tworzenia rzeczowników:
  • opisujących okres czasu, stan osiągany w jakimś czasie, np.: childhood = dzieciństwo; adulthood = dorosłość, dojrzałość
  • opisujących ludzi należących do określonej grupy, np.: neighbourhood = sąsiedztwo, okolica, dzielnica

Brotherhood

That the world was made up of this brotherhood of man

Że świat został poskładany z braterstwa ludzi

Piękne słowo brotherhood = braterstwo.

Ale oznacza również bractwo, związek zawodowy, stowarzyszenie.

Przykład użycia: I used to belong to school brotherhood. = Kiedyś należałem do szkolnego bractwa.

Whatever

For whatever that means

Cokolwiek to znaczy

Słówko whatever = cokolwiek.

Np.: Whatever happens, I will always love you. = Cokolwiek się zdarzy zawsze będę cię kochać.

Warto wspomnieć o charakterystycznych wyrażeniach i sytuacjach, kiedy whatever ma nieco inny wydźwięk:

– Would you prefer black or green tea? – Whatever. = – Wolałbyś czarną czy zieloną herbatę? – Obojętnie.

– Do you remember his name? – I guess it was Josh…,  maybe John, Jim or whatever. = – Pamiętasz jak się nazywał? – Chyba Josh, może John, Jim czy jakoś tak.

– Help me with these bags! Don’t you see I bearly walk!? – Whatever you say… = – Pomóż mi z tymi torbami! Nie widzisz, że ledwie idę!? – Robi się…

Peculiar

And I, I’m feelin’ a little peculiar

I czuję się trochę niewyraźnie

Rzeczownik peculiar = dziwny, osobliwy, szczególny, osobliwy, swoisty.

Peculiar to sb = właściwy komuś, np. Such behaviour is peculiar to teenagers. = Takie zachowanie jest właściwe nastolatkom.

Get real high

W piosence mamy taki fragment:

I take a deep breath and I get real high

Biorę głęboki oddech, aż kręci mi się w głowie

To get high ma nieco inne znaczenie, jednak w tłumaczeniu piosenki postanowiłam użyć nieco „łagodniejszego” określenia. Nie wiem co autorka tekstu miała na myśli, ale to get high należałoby tłumaczyć = naćpać się, odurzyć się.

Słownik Urban Dictionary podaje, że wyrażenie te jest najczęściej używane w odniesieniu do palenia marihuany.

Breath vs. Breathe
Trzeba pamiętać o różnicy między rzeczownikiem breath = oddech a czasownikiem to breathe = oddychać.
Słowa te różnią się zarówno pisownią jak i wymową, jednak łatwo je pomylić, szczególnie, gdy dopiero zaczynamy się uczyć języka angielskiego

Breath

I take a deep breath and I get real high

Biorę głęboki oddech, aż kręci mi się w głowie

Breath = oddech, wdech. Np.: Take a deep breath and relax. = Weź głęboki oddech i się odpręż.

Bad/fresh breath = nieświeży/świeży oddech.

(GB) Breath test = test na zawartość alkoholu w organizmie

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *