Możesz śle­dzić dys­ku­sję we wpi­sie Within Temp­ta­tion ft. Piotr Roguc­ki — Who­le World Is Wat­ching bez zosta­wia­nia komen­ta­rza. Wystar­czy, że wpi­szesz swój adres e-mail w polu poni­żej, a o następ­nym komen­ta­rzu zosta­niesz powia­do­mio­ny e-mailem.