Wham! – Last Christmas

Zbliżają się Święta! Czas zabrać się za słuchanie typowo świątecznych piosenek, które co roku umilają nam ten wspaniały, przedświąteczny okres pełen wrażeń, bieganiny i załatwiania spraw, które na pewno nie mogą poczekać do końca roku. Pierwsze co mi przyszło na myśl to słynna piosenka Wham! „Last Christmas”, która jest bardzo popularna w naszym kraju.

Na szczęście dzięki mojej lekcji będziecie mogli spojrzeć na nią nieco inaczej niż zazwyczaj. Będziecie mogli czerpać korzyści ze zrozumienia tego głębokiego i przejmującego tekstu, który od dzisiaj będzie dla was całkowicie zrozumiały i przejrzysty. Co poza tym? Idealne opanowanie słownictwa, wyrażeń i czasowników z piosenki, bo przy takiej liczbie odsłuchań jaką serwują nam media, nauczycie się wszystkiego naprawdę wyjątkowo dobrze…

Tekst piosenki Wham! – Last Christmas

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

Once bitten and twice shy
I keep my distance
But you still catch my eye
Tell me baby
Do you recognize me?
Well
It's been a year
It doesn't surprise me

Merry Christmas

I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you"
I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now
I know you'd fool me again

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
you gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
you gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

A crowded room
Friends with tired eyes
I'm hiding from you
And your soul of ice
My God I thought you were
Someone to rely on
Me?
I guess I was a shoulder to cry on

A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover but you tore me apart
Now I've found a real love
You'll never fool me again

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day
You gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special

A face on a lover with a fire in his heart
A man under cover but you tore him apart
Maybe next year I'll give it to someone
I'll give it to someone special

Tłumaczenie Wham! – Last Christmas

W ostatnie Boże Narodzenie
Dałem ci moje serce
Ale od razu następnego dnia
Oddałaś je
W tym roku
Aby uchronić się od łez
Dam je komuś wyjątkowemu

W ostatnie Boże Narodzenie
Dałem ci moje serce
Ale od razu następnego dnia
Oddałaś je
W tym roku
Aby uchronić się od łez
Dam je komuś wyjątkowemu

Kto raz się sparzy, na zimne dmucha
Trzymam dystans
Ale ty ciągle zwracasz moją uwagę
Powiedz mi kochanie
Czy mnie rozpoznajesz?
No coż
Minął rok
To mnie nie zaskakuje

Wesołych Świąt

Zapakowałem to i wysłałem
Z liścikiem mówiącym "Kocham Cię"
Naprawdę miałem to na myśli
Teraz wiem jakim jestem głupcem
Ale gdybyś mnie teraz pocałowała
Wiem, że nabrałabyś mnie znowu

W ostatnie Boże Narodzenie
Dałem ci moje serce
Ale od razu następnego dnia
Oddałaś je
W tym roku
Aby uchronić się od łez
Dam je komuś wyjątkowemu

W ostatnie Boże Narodzenie
Dałem ci moje serce
Ale od razu następnego dnia
Oddałaś je
W tym roku
Aby uchronić się od łez
Dam je komuś wyjątkowemu

Zatłoczone miejsce
Przyjaciele ze zmęczonymi oczami
Ukrywam się przed tobą
I twoją lodowatą duszą
Mój Boże, sądziłem że jesteś
Kimś na kim można polegać
Ja?
Chyba byłem ci tylko potrzebny, żeby się wypłakać

Widok kochanka z ogniem w jego sercu
Mężczyzny pod przykryciem ale ty mnie rozdarłaś
Teraz znalazłem prawdziwą miłość
Już mnie nigdy nie nabierzesz

W ostatnie Boże Narodzenie
Dałem ci moje serce
Ale od razu następnego dnia
Oddałaś je
W tym roku
Aby uchronić się od łez
Dam je komuś wyjątkowemu

W ostatnie Boże Narodzenie
Dałem ci moje serce
Ale od razu następnego dnia
Oddałaś je
W tym roku
Aby uchronić się od łez
Dam je komuś wyjątkowemu

Widok kochanka z ogniem w jego sercu
Mężczyzny pod przykryciem ale ty go rozdarłaś
Może w następnym roku dam je komuś
Dam je komuś wyjątkowemu

Zwroty & wyrażenia

Give away

But the very next day

You gave it away

Ale od razu następnego dnia

Oddałaś je

Give away vs. Give back
Oba czasowniki teoretycznie znaczą to samo = oddać.
Jednak w praktyce w obu przypadkach chodzi o coś innego.
To give away = oddać – w sensie coś swojego (np. za darmo)
To give back = oddać – w sensie zwrócić coś nie swojego (np. książki do biblioteki)

Z czasownikiem to give = dawać, wystąpuje wiele popularnych czasowników złożonych. Ważne, żeby dokładnie wiedzieć co one oznaczają, ponieważ często mają one teoretycznie takie samo znaczenie, jednak w rzeczywistości stosuje się je w odmiennych sytuacjach.

Przyjrzyjmy się zatem czasownikowi złożonemu to give away. Znaczy on kilka ważnych rzeczy.

To give away =

= rozdać (oddać za prawie/darmo), np.: If you don’t like your clothes you can always give them away. = Jeśli nie podobają ci się twoje ubrania, możesz zawsze je oddać.

= wydać, zdradzić (coś lub kogoś), np.: Yes, we are seeing, but don’t give it away. = Tak, spotykamy się, ale nie zdradź tego.

= wręczyć (coś), np.: At the and of this course the teacher gave away these funny, colourful diplomas. = Pod koniec kursu, nauczyciel wręczył te śmieszne, kolorowe dyplomy.

Kiedy połączymy słowa give oraz away, powstanie nam wyraz giveaway , który oznacza =

= śmiesznie niski (np. ceny)

oraz:

= prezent reklamowy  (np. darmowa rzecz dodawana do gazet; próbka)

Wrap up

I wrapped it up and sent it

Zapakowałem to i wysłałem

Wrap & co.
to wrap up warm/well = ciepło/dobrze się ubrać
to wrap onself up = opatulać się
let’s wrap it up = zakończmy spotkanie
to wrap up the meeting = zakończyć spotkanie
(US) wrap-up = podsumowanie, skrót
to gift-wrap = opakowywać w papier do prezentów

Ten czasownik złożony będzie przydatny zwłaszcza na Gwiazdkę, ponieważ oznacza między innymi =

= zapakować, zawijać (np. w papier), np.: Have you wrapped up the presents yet? = Czy już zapakowałeś prezenty?

Tutaj w zasadzie to wrap up nie różni się od samego czasownika to wrap, ponieważ oba znaczą = zawinąć, owinąć, opakować.

Np.: – Would you like it wrapped? – Yes, please. = – Czy chciałby pan to zapakować? – Tak, poproszę.

To wrap up oznacza jeszcze =

= ciepło się ubrać, np.: Wrap up well, it’s really cold! = Ubierz się ciepło, jest naprawdę zimno!

= zakończyć coś, zapiąć na ostatni guzik, dograć szczegóły, np.: Finally we managed to wrap up our big project. = W końcu udało się nam zakończyć nasz projekt.

Tear apart

A man under cover but you tore me apart

Mężczyzny pod przykryciem ale ty mnie rozdarłaś

Sam czasownik to tear oznacza między innymi =  drzeć, rozdzierać.

To tear apart ma bardzo zbliżone znaczenia.

To tear sth apart =

= rozedrzeć coś na strzępy, rozszarpać, roznieść, zjechać – bardzo skrytykować (np. jakiś film, książkę), rozbić (np. związek, organizację).

Przykłady:

Have you read this book yet? It’s been torn apart by many critics but I like it. = Czytałeś już tę książkę? Została ostro skrytykowana przez wielu krytyków, ale mi się podoba.

When they left their daughter for a week alone, she and her friends tore the house apart. = Kiedy zostawili swoją córkę na tydzień samą, ona i jej znajomi przewrócli dom do góry nogami.

To tear sb apart =

= skrytykować kogoś bezlitośnie, obrzucić błotem, np.: I don’t know why she tears her apart. = Nie wiem dlaczego ona ją krytykuje.

= rozedrzeć, rozerwać na strzępy, rozdzielić (oddzielić od siebie), np.: They didn’t know why there were torn apart. = Nie wiedzieli, dlaczego zostali rozdzieleni.

To be torn apart = być rozdartym wewnętrznie.

Special

I’ll give it to someone special

Dam je komuś wyjątkowemu

Special - popularne wyrażenia
special offer = oferta specjalna
special occasions = wyjątkowe okazje
special needs = specjalne potrzeby/troska
special guest = gość specjalny
special delivery = wysyłka ekspresowa
nothing special = nic specjalnego
special sale = wyjątkowa wyprzedaż
special interest = grupy nacisku

Special =

= wyjątkowy, szczególny,  np.: You are someone special for me. = Jesteś dla mnie kimś wyjątkowym.

= specjalny, np.: – By special request – Lana Del Rey! = – Na specjalne życzenie – Lana Del Rey!

The very next day

But the very next day

Ale od razu następnego dnia

The very next day = od razu następnego dnia.

Next day = następnego dnia.

Once bitten twice shy

Once bitten and twice shy

Kto raz się sparzy, na zimne dmucha

Jest to dosyć popularny angielski idiom, powiedzenie, którego polski odpowiednik brzmi =

= kto raz się sparzy, na zimne dmucha.

Catch my eye

But you still catch my eye

Ale ty ciągle zwracasz moją uwagę

To catch sb eye/attention = przykuć czyjś wzrok, zwrócić na siebie uwagę kogoś, np.:  Her beautiful face caught my eye. = Jej piękna twarz przykuła mój wzrok.

Fool

Now I know what a fool I’ve been

But if you kissed me now

I know you’d fool me again

Teraz wiem jakim jestem głupcem

Ale gdybyś mnie teraz pocałowała

Wiem, że nabrałabyś mnie znowu

Fool - ciekawe zwroty i powiedzenia
April Fool! = Prima Aprilis!
April fool = ofiara żartu w dniu Prima Aprilis
to fool around = obijać się, oszukiwać; mieć romans; (US) wałęsać się, kręcić się
damn-fool = bardzo głupi
old-fool = stary dureń
gooseberry/strawberry fool = deser z owoców i śmietany
in a fool mood = w paskudnym nastroju
a fool and his money are soon parted = głupi dwa razy traci
that’s a fool’s errand = próżny trud
there is no fool like an old fool = stary a głupi
to live in a fool’s paradise = żyć w błogiej nieświadomości

Słówko fool występuje w języku angielskim jako czasownik i rzeczownik, a nawet przymiotnik.

To fool=

= nabrać, oszukać, zwieść, np.: – Listen Mike, you won’t fool anybody. Everybody knows you are lying. = – Posłuchaj Mike, nie oszukasz nikogo. Wszyscy wiedzą, że kłamiesz.

= wygłupiać się, np.: – Relax, I am just fooling! = – Wyluzuj, tylko się wygłupiam!

A fool = dureń, głupiec, głupek.

Fool = durny, np.: What a fool thing to say! = Co za bzdury!

Rely on

My God I thought you were

Someone to rely on

Mój Boże, sądziłem że jesteś

Kimś na kim można polegać

To rely on sb = polegać na kimś, np.: Now I know that I can’t rely on him. = Teraz wiem, że nie mogę na nim polegać.

To rely on sth = polegać na czymś; być uzależnionym od czegoś, opierać się na czymś, funkcjonować w oparciu o coś,  np.: Our computer system relies on the newest technology. = Nasz system komputerowy opiera się na najnowszej technologii.

Shoulder to cry on

Me?

I guess I was a shoulder to cry on

Ja?

Chyba byłem ci tylko potrzebny, żeby się wypłakać

Jest to bardzo znany angielski idiom, który możemy spotkać w wielu piosenkach czy tekstach literackich.

Shoulder to cry on = osoba, na którą zawsze możesz liczyć ( dosłownie: ramię, do wypłakania się).

To cry on sb’s shoulder = wypłakać się na czyimś ramieniu, np.: I am your friend – you can always cry on my shoulder. = Jestem twoim przyjacielem – możesz zawsze wypłakać się na moim ramieniu.

Under cover

A man under cover but you tore me apart

Mężczyzny pod przykryciem ale ty mnie rozdarłaś

Undercover = tajny (np. agent); tajnie, potajemnie.

Under cover of sth = pod pozorem czegoś.

Under cover of doing sth = pod pretekstem robienia czegoś.

To work under cover =  działać potajemnie.

Print Friendly, PDF & Email


Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

5 komentarzy

  1. uk

    Na ulicach jeszcze sporo bożonarodzeniowych światełek i jodłowych wianuszków, a w sklepach pełne półki kolorowych jajeczek, zajączków czekoladowych, kurek złotopiórek i wszelakich gadżetów wielkanocnych.. Święta idą, prosimy o stosowny utwór 🙂

Odpowiedz na „ukAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *