The Verve – Bittersweet Symphony

If you want to fully attend my today’s lesson, you need three things – a video of “Bittersweet Symphony”, headphones (or indulgent neighbours) and the lyrics of the song in front of you.

My today’s choice is not just another sweet song about life. Instead, it will be a bittersweet song about… life. “Bittersweet Symphony” by The Verve is a brit-pop classic tune considered by many as anthems among anthems. In fact, this piece has influenced a great many of kids since the late 90’s.

„Bittersweet Symphony” has the potential to make you feel as if you are the most important person in the world and all of your sins have been forgiven.

How come, you’d ask?

I strongly encourage you to watch the state of the art “Bittersweet Symphony” official music video and see it for yourself.

Tekst piosenki The Verve – Bittersweet Symphony

Cause it's a bittersweet symphony, this life
Try to make ends meet
You're a slave to money then you die
I'll take you down the only road I've ever been down
You know the one that takes you to the places
Where all the veins meet, yeah

No change, I can change
I can change, I can change
But I'm here in my mould
I am here in my mould
But I'm a million different people
From one day to the next
I can't change my mould
No, no, no, no, no

Well I never pray
But tonight I'm on my knees yeah
I need to hear some sounds that recognise the pain in me
I let the melody shine, let it cleanse my mind
I feel free now
But the airways are clean and there's nobody singing to me now

No change, I can change
I can change, I can change
But I'm here in my mould
I am here in my mould
And I'm a million different people
From one day to the next
I can't change my mould
No, no, no, no, no
I can't change
I can't change

'Cause it's a bittersweet symphony, this life
Try to make ends meet
Try to find some money then you die
I'll take you down the only road I've ever been down
You know the one that takes you to the places
Where all the things meet yeah

You know I can change, I can change
I can change, I can change
But I'm here in my mould
I am here in my mould
And I'm a million different people
From one day to the next
I can't change my mould
No, no, no, no, no

I can't change my mould
No, no, no, no, no,
I can't change
Can't change my body
No, no, no

Tłumaczenie The Verve – Bittersweet Symphony

Bo to życie to słodko-gorzka symfonia
Próbujesz związać koniec z końcem
Jesteś niewolnikiem pieniędzy, a potem umierasz
Zabiorę cię kawałek dalej, na drogę którą dobrze znam
Wiesz, tę, która prowadzi w miejsca
Gdzie spotykają się wszystkie myśli

Żadnych zmian, mogę się zmienić
Mogę się zmienić, mogę się zmienić
Ale jestem ulepiony z tej gliny
Jestem ulepiony z tej gliny
Jestem milionem różnych ludzi
Ot tak, z dnia na dzień
Nie zmienię się
Nie, nie, nie, nie, nie

No coż nigdy się nie modlę
Ale dziś wieczorem jestem na kolanach
Muszę usłyszeć dźwięki, które rozpoznają we mnie ból
Pozwalam błyszczeć melodii, niech oczyści mój umysł
Czuję się teraz wolny
Ale drogi powietrzne są czyste i nikt teraz dla mnie nie śpiewa

Żadnych zmian, mogę się zmienić
Mogę się zmienić, mogę się zmienić
Ale jestem ulepiony z tej gliny
Jestem ulepiony z tej gliny
Jestem milionem różnych ludzi
Ot tak, z dnia na dzień
Nie zmienię się
Nie, nie, nie, nie, nie
Nie mogę się zmienić
Nie mogę się zmienić

Bo to życie to słodko-gorzka symfonia
Próbujesz związać koniec z końcem
Próbujesz ogarnąć jakąś kasę, a potem umierasz
Zabiorę cię kawałek dalej, na drogę którą dobrze znam
Wiesz, tę, która prowadzi w miejsca
Gdzie spotykają się wszystkie myśli

Wiesz mogę się zmienić, mogę się zmienić
Mogę się zmienić, mogę się zmienić
Ale jestem ulepiony z tej gliny
Jestem ulepiony z tej gliny
Jestem milionem różnych ludzi
Ot tak, z dnia na dzień
Nie zmienię się
Nie, nie, nie, nie, nie

Nie zmienię się
Nie, nie, nie, nie, nie
Nie zmienię
Nie mogę zmienić swojego ciała
Nie, nie, nie

Zwroty & wyrażenia

Bittersweet

Richard Ashcroft’s first line goes:

Cause it’s a bittersweet symphony, this life

Bo to życie to słodko-gorzka symfonia

Oh, yes, indeed.

A word bittersweet is an adjective, an oxymoron, which means both bitter and sweet to the taste.

For example:

This Chinese food has a very specific taste, something like bittersweet. = Te chińskie jedzenie ma bardzo specyficzny smak, coś jak słodko-gorzki.

Bittersweet can be something both pleasant and painful or regretful.

For example:

Tom has bittersweet memories of his last relationship. = Tom ma dobre i złe wspomnienia o swoim ostatnim związku.

To make ends meet

Then we get less optimistic:

Try to make ends meet

Próbujesz związać koniec z końcem

To make ends meet means to have just enough money to pay for the things that you need.

If somebody finds it hard to make ends meet, they have problems living on the money they earn.

It is an idiom. Sadly enough, most people will get the meaning of it at once given the current economical situation in the world…

For instance:

To slave
The word slave can be also a verb.

To slave (away) = to work extremely hard at something, e.g.:

They slave away from morning to night to earn some money. = Oni tyrają od świtu do nocy, żeby zarobić trochę pieniędzy.

To work like a slave = tyrać jak wół.

It is hard for Tom and Harriet to make ends meet these days and I think we should help them. = Tom i Harriet mają teraz trudności finansowe (ciężko im związać koniec z końcem) i myślę, że powinniśmy im pomóc.

Slave

Later on, we hear some even more worrying news:

You’re a slave to money then you die

Jesteś niewolnikiem pieniędzy, a potem umierasz

A slave = a person who is legally owned by someone else and has to work for them, e.g.: Sometimes I think he treats his wife like a slave. = Czasami myślę, że on traktuje swoją żonę jak niewolnika.

We say: a slave of/to sth = niewolnik czegoś, e.g. : She is a slave to fashion. = Ona jest niewolnikiem mody.

Down the road

This expression appears in the song in the first verse.

I mean:

I’ll take you down the only road I’ve ever been down

This may mean:

Down the road
Down the road/line/track is also an idiom that means =

= later, in the future, e.g. : I hope we meet down the road. = Mam nadzieję, że się później spotkamy.

Zabiorę cię kawałek dalej, na drogę którą dobrze znam

Here it just can simply mean = I’ll take you along the only road I’ve ever been down.

Examples:

He lives just along/down this road. = On mieszka kawałek dalej na tej ulicy.

Adam from down the road. = Ten Adam, który mieszka na tej ulicy.

We don’t want to go down that road. = Nie chcemy iść tą drogą.

Vein

Vein - phrases & expressions
a vein of irony/lyricism = ironiczna/liryczna nuta
to continue in a similar tein = kontynuować w podobnym duchu
a vein of nostalgia runs through his work = w całym jego dziele pobrzmiewa nostalgiczna nuta,
in a lighter vein, did you know that… = przechodząc do lżejszych tematów, czy wiecie, że…

Last two lines of the first verse go like this:

You know the one that takes you to the places

Where all the veins meet, yeah

Wiesz, tę, która prowadzi w miejsca

Gdzie spotykają się wszystkie myśli

A word vein can be both a noun and verb.

A few words on a vein as we have it in the song:

Most commonly, a vein is referred to as a tube that carries blood to the heart from the other parts of the body; any blood vessel.

So, according to the song, where do all the veins meet? Is it a heart or something else?

Or maybe this phrase has rather a symbolic meaning?

Vein is also a style or a temporary mood, e.g.:

The opening scene was a bit violent, but the rest of the film continued in a completely different vein. = Pierwsza scena była trochę brutalna, ale reszta filmu była utrzymana w kompletnie innym klimacie.

Mould

Mould - titbits
a vein of irony/lyricism = ironiczna/liryczna nuta
to continue in a similar tein = kontynuować w podobnym duchu
a vein of nostalgia runs through his work = w całym jego dziele pobrzmiewa nostalgiczna nuta,
in a lighter vein, did you know that… = przechodząc do lżejszych tematów, czy wiecie, że…

In the chorus, Richard Ashcroft sings repeatedly:

I am here in my mould

Jestem ulepiony z tej gliny

Or:

I can’t change my mould

Nie zmienię się

What does he mean?

If someone is from or in a particular mould, they have the characteristics typical of a certain type of person, e.g.:

She is cast in a very different mould from her sister. = Ona jest zupełnie inna niż jej siostra.

A mould (AmE mold) also means =

= shape, form, patter, design, container, e.g.: My mother bakes an excellent cake in a ring mould. = Moja mama piecze świetne ciasto w okrągłej formie (do pieczenia).

From one day to the next

Also in the chorus, we hear:

But I’m a million different people

Jestem milionem różnych ludzi

An expression from one day to the next (or from day to day) we use when something changes before each day happens, e.g.:

Jake lives from one day to the next – he never knows what he’ll be doing tomorrow. = Jake żyje z dnia na dzień – on nigdy nie wie, co będzie robił jutro.

Recognise

In the second verse you can hear the verb to recognise

I need to hear some sounds that recognise the pain in me

Muszę usłyszeć dźwięki, które rozpoznają we mnie ból

To recognise =

= to know someone or something because you have seen, heard, or experienced them before, e.g.:

When I went to my school reunion, I didn’t recognise some of my old classmates. = Kiedy pojechałem na szkolny zjazd, nie rozpoznałem niektórych z moich dawnych kolegów z klasy.

Cleanse

To cleanse – just one fact
We say: to cleanse of sth, e.g.:

How to cleanse the body of toxins? = Jak oczyścić ciało z toksyn?

Here’s another good line:

I let the melody shine, let it cleanse my mind

This means:

Pozwalam błyszczeć melodii, niech oczyści mój umysł

Notice that:

To cleanse = to make something completely clean, e.g.: The nurse will carefully cleanse your wound. = Pielęgniarka ostrożnie oczyści twoją ranę.

Also, metaphorically speaking:

To cleanse = to make someone or something morally clean or pure, e.g.: I really need to go on holiday to cleanse my mind and rest. = Muszę jechać na wakacje, żeby oczyścić swój umysł i odpocząć.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Całkiem udane tłumaczenie, ale można być coś poprawić 😉

    Myślę że we fragmencie From one day to the next; I can’t change my mould chodzi o coś troszkę innego, coś w rodzaju: Nie zmienię się (albo nie zmienię charakteru), ot tak z dnia na dzień.

    Ta glina też jest trochę niezręczna. W niektórych przypadkach brzmi dobrze, ale wyrażenie „nie zmienię mojej gliny” jest niezbyt szczęśliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *