The Police – Every Breath You Take

Ten wielki przebój zespołu The Police, który przez lata nie stracił na swojej popularności jest znakomitym przykładem utworu o obsesyjnej miłości. Sam autor utworu – Sting, przyznaje się do tego, że  powstał on niedługo po rozstaniu z  jego pierwszą żoną.

Dodaje również, że nie spodziewał się tak pozytywnego odbioru utworu, który w swoim charakterze miał być groźbą i ostrzeżeniem przed nieustanną inwigilacją ze strony wokalisty. Gdyby Sting nie zdecydował się na karierę muzyczną, śmiało mógłby zostać detektywem, ponieważ przejawia ku temu doskonałe predyspozycje.

Tekst piosenki The Police – Every Breath You Take

Every breath you take
And every move you make
Every bond you break
Every step you take
I’ll be watching you

Every single day
And every word you say
Every game you play
Every night you stay
I’ll be watching you

Oh, can’t you see
You belong to me
How my poor heart aches
With every step you take

Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I’ll be watching you

Since you’ve gone I’ve been lost without a trace
I dream at night I can only see your face
I look around but it’s you I can’t replace
I feel so cold and I long for your embrace
I keep crying baby, baby please

Oh, can’t you see
You belong to me
How my poor heart aches
With every step you take

Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I’ll be watching you

Every move you make
Every step you take
I’ll be watching you
I’ll be watching you

Tłumaczenie The Police – Every Breath You Take

Każdy oddech, który weźmiesz
I każdy ruch, który zrobisz
Każdą wieź, którą zerwiesz
Każdy krok, który zrobisz
Będę cię obserwował

Każdego jednego dnia
I każde słowo, które wypowiesz
Każdą grę, w którą zagrasz
Każdą noc, kiedy zostajesz
Będę cię obserwował

Ooo, czy nie widzisz
Że należysz do mnie
Jak moje biedne serce boli
Z każdym twoim krokiem

Każdy ruch, który wykonasz
Każdą przysięgnę, którą złamiesz
Każdy fałszywy uśmiech
Każde roszczenie, które zgłosisz
Będę cię obserwował

Odkąd odeszłaś przepadłem bez śladu
Nocą śnię i widzę tylko twoją twarz
Rozglądam się ale nie mogę cię niczym zastąpić
Czuję taki chłód i tęsknię za twoimi objęciami
NIeustannie płacze kochanie, kochanie proszę

Ooo, czy nie widzisz
Że należysz do mnie
Jak moje biedne serce boli
Z każdym twoim krokiem

Każdy ruch, który wykonasz
Każdą przysięgnę, którą złamiesz
Każdy fałszywy uśmiech
Każde roszczenie, które zgłosisz
Ja będę obserwował

Każdy ruch, który wykonasz
Każdą przysięgnę, którą złamiesz
Ja będę obserwował
Ja będę obserwował

Gramatyka

Every

Every - idiomy
every now and then/ every now and again/ every so often/ every once in a while = co jakiś czas, od czasu do czasu
every little (bit) helps = każda pomoc jest mile widziana; ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka
it’s every man for himself = każdy dba o własną skórę
every man for himself! = ratuj się, kto może!
every man Jack of them = każdy, wszyscy bez wyjątku; cała banda
(US) every which way = na/we wszystkie strony

W piosence mamy wiele przykładów użycia tego określnika:

Every breath you take

Każdy oddech, który weźmiesz

 

Every move you make

Każdy ruch, który zrobisz

 

Every step you take

Każdy krok, który postawisz

 

Every word you say

Każde słowo, które wypowiesz

 

Every game you play

Każdą grę, w którą grasz

 

Every night you stay

Każdą noc, kiedy zostajesz

Every =

= każdy, wszelki ( w tym wypadku po słowie every musi występować rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej), np.: Kate answered every question on the exam. = Kate odpowiedziała na każde pytanie na egzaminie.

= co (ileś), np. We meet every two or three weeks. = Spotykamy się co dwa lub trzy tygodnie.

Every single

Every vs. Each
Oba wyrazy mają podobne, ale nie identyczne znaczenie.
Each = każdy z osobna, poszczególny.
Every = każdy (wszyscy).

Each wyraża ideę – jeden po drugim – podkreśla indywidualność, odrębność.
Every jest w połowie drogi pomiędzy each (= każdy) i all (= wszyscy).

Popatrz:

Every child needs care. = Każde małe dziecko potrzebuje opieki.
Each child in our class has different hobby. = Każde dziecko w naszej klasie ma inne hobby.

Every nie może być używane, gdy mówimy o dwóch rzeczach. Wtedy możemy użyć each.

She was carrying bags in each hand. = Ona niosła torby w każdej ręce.

W piosence:

Every single day

Każdego jednego dnia

Every single = każdy jeden (bez wyjątku), np.: She works out every single day. = Ona ćwiczy codziennie (bez wyjątku).

Stative Verbs

Stative Verbs , czyli czasowniki statyczne, nazywane także czasownikami stanu, stanowią tę grupę czasowników, których nie używa się w aspektach ciągłych czasów (czyli te z -ing, np. Present Continuous), a więc funkcjonują tylko w czasach prostych (np. Present Simple).

Czasowniki statyczne, to taka grupa, która odnosi się do wyrażanie uczuć, emocji, stanów posiadania lub stanów umysłu.

W piosence występują trzy tego typu czasowniki.

To belong = należeć do (kogoś, czegoś), np.: I think this book belongs to Jordan. = Myślę, że ta książka należy do Jordana.

W piosence:

You belong to me

Należysz do mnie

To feel = czuć, sądzić, uważać, np.: Sharon doesn’t feel this idea to be good. = Sharon nie uważa tego pomysłu za dobry.

Z utworu:

I feel so cold

Czuję się tak zimno

To keep = zostać, kontynuować, zatrzymać, zachować, np.: If they keep marching, they’ll reach their destination very soon. = Jeśli będą kontynuować marsz, wkrótce dotrą do miejsca przeznaczenia.

W piosence:

I keep crying

Nieustannie płaczę

Czasowniki statyczne
agree = zgadzać się
believe = wierzyć
doubt = wątpić
hate = nienawidzić
imagine = wyobrażać sobie
impress = robić wrażenie
love = kochać
like = lubić
know = wiedzieć
need = potrzebować
own = posiadać
promise = obiecywać
realise = zdać sobie sprawę
recognise = rozpoznać
suppose = przypuszczać
understand= rozumieć
want = chcieć
wish = życzyć

Problem z tymi czasownikami polega na tym, że niektóre z nich występują w aspekcie ciągłym, mając przy tym inne znaczenie. Tutaj pełna lista czasowników.

Zwroty & wyrażenia

W utworze odnalazłam słowa, które mogą pełnić funkcję zarówno czasownika, rzeczownika oraz przymiotnika.

Bond

W piosence:

Every bond you break

Każdą wieź, którą zerwiesz

To bond = spoić, spajać, stworzyć (silną więź), scalać, np.: He tried to bond all the metal pieces to create a unique sculpture. = Próbował scalić wszystkie kawałki metalu, aby stworzyć unikalną rzeźbę.

A bond = obligacja, więź, spoiwo.

Przykłady:

It’s difficult to explain the specific bond between him and his animals. = Trudno wytłumaczyć tę specyficzną więź między nim, a jego zwierzętami.

You should have used a better bond to connect all the elements. = Powinieneś był użyć lepszego spoiwa, żeby połączyć wszystkie te kawałki.

Vow

W piosence:

Every vow you break

Każda przysięga jaką zerwiesz

Warto wiedzieć
solemn vow = uroczysta przysięga
marriage vow = przysięga małżeńska
vow of silence = ślub milczenia
make a vow = złożyć przysigę
vow of celibacy = przysięga czystości
be under a vow of silence = przysiąc milczenie

To vow = ślubować, zaklinać się, przysięgać, złożyć przysięgę, np.: The couple vowed to spend their lives together in sickness and in health. = Para złożyła przysięgę, że spędzą razem życie w zdrowiu i w chorobie.

A vow = przyrzeczenie, ślubowanie, ślub, przysięga, np.: Jim made a vow not to drink alcohol anymore. = John złożył przysięgę, że więcej nie będzie pił alkoholu.

Claim a stake

W piosence:

Every claim you stake

Każde roszczenie, które zgłosisz

Uwaga! Idiomy!

To stake a claim = zgłaszać roszczenia do czegoś.

To stake one’s claim to sth = uznać coś za swoje, np.: He stakes a claim to her property. = On uznaje jej posiadłość za swoją.

Claim

A claim = twierdzenie, żądanie, zapewnienie, roszczenie, pretensje, prawo.

Przykłady:

He rejected claims that he had acted irresponsibly. = Odrzucił stwierdzenie, że zachował się nieodpowiedzialnie.

All claims should be made in writing. = Wszystkie roszczenia powinny być sporządzone na piśmie.

Long

W piosence:

I long for your embrace

Tęsknię za twoimi objęciami

To long = tęsknić, łaknąć, pragnąć, zatęsknić, wzdychać do (kogoś), np.: After four sleepless nights Sharon longed for eight hours of sleep. = Po czterech nieprzespanych nocach, Sharon pragnęła ośmiu godzin snu.

Long = długi, np.: Sam stretched his long legs in a sign of relax. = Sam rozciągnął swoje długie nogi na znak odpoczynku.

Trace - w praktyce
to find traces of sth = odnaleźć ślady czegoś
they found no trace of the money/of him = nie znaleźli ani śladu pieniędzy/nie znaleźli po nim ani śladu
with a trace of irony/a smile = z lekką ironią/z lekkim uśmiechem
a trace of grey in his hair = (jego) włosy lekko przyprószone siwizną

Trace

W piosence:

Since you’ve gone I’ve been lost without a trace

Odkąd odeszłaś przepadłem bez śladu

To trace = śledzić, tropić, kalkować, kopiować, np.: Detective Smith was determined to trace Josephine as long as he had to. = Detektyw Smith był zdeterminowany, by śledzić Józefinę jak długo to konieczne.

A trace = ślad, trop, znak, śladowa ilość, np. This area bore no traces of wild animals’ existance. = Ta okolica nie nosiła żadnych znaków życia dzikich zwierząt.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *