The Offspring – The Kids Aren’t Alright

Rok 1984, Dexter Holland i Greg Kriesel uczestniczą w koncercie zespołu Social Distortion. Jest on dla nich inspiracją, aby założyć własny zespół i tworzyć własną muzykę. Po skompletowaniu zespołu muzycy wydają swoją pierwszą płytę w roku 1989. Tak właśnie powstał zespół, który nagrał wiele świetnych  piosenek i po ponad 30 latach istnienia wciąż tworzy i koncertuje.

Dzisiejsza lekcja poświęcona jest piosence „The Kids Aren’t Alright”, która pochodzi z ich piątego albumu „Americana”.

Sprawdźmy zatem dlaczego z dziećmi nie jest dobrze i czego możemy się z tej kompozycji nauczyć.

Tekst piosenki The Offspring – The Kids Aren’t Alright

When we were young the future was so bright
The old neighborhood was so alive
And every kid on the whole damn street
Was gonna make it big and not be beat

Now the neighborhood's cracked and torn
The kids are grown up but their lives are worn
How can one little street
Swallow so many lives

Chances thrown
Nothing's free
Longing for what used to be
Still it's hard
Hard to see
Fragile lives, shattered dreams

Jamie had a chance, well she really did
Instead she dropped out and had a couple of kids
Mark still lives at home cause he's got no job
He just plays guitar and smokes a lot of pot

Jay committed suicide
Brandon OD'd and died
What the hell is going on
The cruelest dream, reality

Chances thrown
Nothing's free
Longing for what used to be
Still it's hard
Hard to see
Fragile lives, shattered dreams

Chances thrown
Nothing's free
Longing for what used to be
Still it's hard
Hard to see
Fragile lives, shattered dreams

Tłumaczenie The Offspring – The Kids Aren’t Alright

Gdy byliśmy młodzi przyszłość była taka świetlana
Stare sąsiedztwo były pełne życia
I każdy dzieciak na całej cholernej ulicy
Miał odnieść sukces i nie dać się pokonać

Teraz sąsiedztwo jest złamane i rozdarte
Dzieci wyrosły ale ich życia są zniszczone
Jak może jedna mała ulica
Pochłonąć tak wiele żyć

Szanse zaprzepaszczone
Nie ma nic za darmo
Tęskniąc za tym co kiedyś było
Ciężko wciąż
Ciężko widzieć
Kruche życia, rozwiane marzenia

Jamie miała szansę, naprawdę ją miała
Zamiast tego rzuciła szkołę i urodziła kilkoro dzieci
Mark wciąż mieszka w domu bo nie ma pracy
Tylko gra na gitarze i pali dużo trawki

Jay popełnił samobójstwo
Brandon przedawkował i zmarł
Co do licha się dzieje
Najokrutniejszy sen, rzeczywistość

Szanse zaprzepaszczone
Nie ma nic za darmo
Tęskniąc za tym co kiedyś było
Ciężko wciąż
Ciężko widzieć
Kruche życia, rozwiane marzenia

Szanse zaprzepaszczone
Nie ma nic za darmo
Tęskniąc za tym co kiedyś było
Ciężko wciąż
Ciężko widzieć
Kruche życia, rozwiane marzenia

Gramatyka

Stopniowanie przymiotników

Warto pamiętać!

Przy dodawaniu końcówek do krótkich przymiotników, warto pamiętać, że:

Jeśli przymiotnik kończy się na –e to przy dodawaniu końcówki nie dodajemy już tej litery np. finefiner.

Przy przymiotnikach zakończonych na y zmieniamy tą literę na i dopiero dodajemy końcówkę, np.: heavyheavier.

W przymiotnikach, w których trzy ostatnie litery to kolejno: spółgłoska, samogłoska, spółgłoska – podwajamy ostatnią spółgłoskę, a dopiero po tym dodajemy końcówkę np. bigbigger. Pamiętajcie jednak, iż literek w i x nie podwajamy.

The cruelest dream, reality

Najokrutniejszy sen, rzeczywistość

Przy stopniowaniu przymiotników musimy zwrócić uwagę na dwie rzeczy:

  •  czy tworzymy stopień wyższy czy najwyższy
  •  jak długi jest nasz przymiotnik, przymiotniki krótkie to jedno-, dwu-sylabowe, długie mają więcej sylab

Kiedy przymiotnik jest krótki, najczęściej jego stopniowanie wygląda tak:

  • Stopień wyższy: przymiotnik + końcówka -er
  • Stopień najwyższy: the + przymiotnik + końcówka -est

Natomiast, kiedy przymiotnik jest długi, najczęściej jest stopniowany w ten sposób:

  • Stopień wyższy: more + przymiotnik
  • Stopień najwyższy: the most + przymiotnik

Przykłady:

ładny = prettyprettierthe prettiest

duży = bigbiggerthe biggest

popularny = popularmore popularthe most popular

piękny = beautifulmore beautifulthe most beautiful

Past Simple

When we were young

Gdy byliśmy młodzi

Czas przeszły prosty jest używany do mówienia o sytuacjach, które zostały zakończone w przeszłości.

Zdania w tym czasie tworzymy w następujący sposób:

  • Twierdzenia: podmiot + czasownik z końcówką –ed, lub druga forma (nieregularne)

Przykład:

I went shopping yesterday. = Wczoraj poszedłem na zakupy.

  • Przeczenia: podmiot + did not (didn’t) + czasownik w bezokoliczniku

Przykład:

I didn’t go to school. = Nie poszedłem do szkoły

  • Pytania: *(Wh) + Did + pomiot + czasownik w bezokoliczniku

*Wh czyli zaimki pyta­jące tj. who, what, which, how itd.

Przykład:

Where did you go yesterday? = Gdzie wczoraj poszedłeś?

Used to be

Longing for what used to be

Tęskniąc za tym co kiedyś było

Wyrażenie to jest używane, w celu opisania co mieliśmy w zwyczaju robić w przeszłości, a co nie jest już prawdziwe.

Zdania tworzymy w następujący sposób: podmiot + used to + czasownik w bezokoliczniku

Przykład:

I used to drink a lot of coffee. = Miałem w zwyczaju pić dużo kawy.

Zwroty & Wyrażenia

Bright

Shine bright!
Słowo bright ma wiele zastosowań, możemy nim opisać kolor (bright green = jasno-zielony), intelekt (a bright boy = inteligentny chłopak), wyrazić co sądzimy o przyszłości (bright future = świetlana przyszłość) lub napisać, że coś błyszczy (bright metal = błyszczący metal).

Future was so bright

Przyszłość była taka świetlana

Bright = świetlany, jasny.

Przykład:

The T-shirt was bright red. = T-shirt był jasno-czerwony.

Neighborhood

The old neighborhood was so alive

Stare sąsiedztwo były pełne życia

Neighborhood = sąsiedztwo.

Pisownia tego wyrazu różni się w Anglii i USA, Amerykanie zapisują jej jako neighborhood, Anglicy natomiast neighbourhood.

Przykład:

I live in a bad neighborhood. = Mieszkam w złej dzielnicy.

Whole

Every kid on the whole damn street

Każdy dzieciak na całej cholernej ulicy

Whole = cały.

Przykład:

I ate the whole cake. = Zjadłem całe ciasto.

Damn

Every kid on the whole damn street

Każdy dzieciak na całej cholernej ulicy

Damn = cholera, cholerny.

Przykłady:

Damn! = Cholera!

You damn idiot. = Ty cholerny idioto.

Gonna

Uwaga!

Gonna to także potoczna pisownia wyrażenia going to używanego aby wyrazić zamiary lub przewidywania na przyszłość. Jeśli mówimy o przyszłości, to musimy mieć jakąś wskazówkę, że tak właśnie będzie, np.: It cloudy, it’s going to rain. = Jest pochmurno, będzie padać deszcz.

Was gonna make it big and not be beat

Miał odnieść sukces i nie dać się pokonać

Gonna = going to = zamierzam.

Przykład:

I’m going to visit my cousin. = Zamierzam odwiedzić kuzyna.

Cracked

Now the neighborhood’s cracked and torn

Teraz sąsiedztwo jest złamane i rozdarte

Cracked = pęknięte, złamane.

Przykład:

Your mirror is cracked. = Twoje lustro jest pęknięte.

Torn

Now the neighborhood’s cracked and torn

Teraz sąsiedztwo jest złamane i rozdarte

Torn = rozdarty.

Przykład:

I torn my jeans. = Rozdarłem swoje jeansy.

Swallow

Swallow so many lives

Pochłonąć tak wiele żyć

To swallow = połykać, pochłonąć.

Przykład:

He swallowed the pill. = Połknął tabletkę.

Long

Longing for what used to be

Tęskniąc za tym co kiedyś było

Niektórzy mogą być zaskoczeni, że słowo long oznacza coś więcej niż długi. W przymiotniku ma właśnie takie znaczenie, np.: It was a log day. = To był długi dzień. Lecz jako czasownik oznacza = tęsknić.

Przykład:

I’m longing for my childhood. = Tęsknię za dzieciństwem.

Fragile

Fragile lives, shattered dreams

Kruche życia, rozwiane marzenia

Fragile = kruche, delikatne.

Przykład:

Be careful it’s fragile. = Uważaj, to jest kruche.

Warto zauważyć, że słowo to często można zobaczyć na paczkach, których zawartość łatwo jest uszkodzić.

Shattered

Fragile lives, shattered dreams

Kruche życia, rozwiane marzenia

Shattered = rozwiane, rozbite.

Przykład:

The glass was shattered. = Szklanka była rozbita.

Drop out

Instead she dropped out and had a couple of kids

Zamiast tego rzuciła szkołę i urodziła kilka dzieci

To drop out = rzucić szkołę.

Przykład:

I dropped out from college. = Rzuciłem studia.

A couple

Instead she dropped out and had a couple of kids

Zamiast tego rzuciła szkołę i urodziła kilkoro dzieci

A couple = kilka, parę.

Przykład:

I have won a couple of times. = Wygrałem parę razy.

Couple może oznaczać także = parę jako związek dwóch osób np.: They were a couple. = Oni byli parą.

Pot

He just plays guitar and smokes a lot of pot

Tylko gra na gitarze i pali dużo trawki

Pot = potoczne określenie na marihuanę.

Przykład:

Don’t smoke pot, it’s illegal. = Nie pal trawki, to jest nielegalne.

Język potoczny

OD’d to przykład jak potocznie używane skróty przenikają do języka potocznego i zostają używane jak zwykłe czasowniki czyli w formie przeszłej otrzymują końcówkę –ed. W tym wypadku została ona skrócona do ‘d. Innym przykładem potocznego skrótu, który jest używany jako czasownik jest lol, którego formę przeszłą możemy zapisać jako: lolled lub lol’d.

Commit suicide

Jay committed suicide

Jay popełnił samobójstwo

To commit suicide = popełnić samobójstwo.

Przykład:

He couldn’t handle it and commited suicide. = Nie mógł tego znieść i popełnił samobójstwo.

OD

Brandon OD’d and died

Brandon przedawkował i zmarł

OD = przedawkować, skrót od overdose.

Przykład:

She overdosed her medicine. = Przedawkowała swoje leki.

 

Spodobała się Wam lekcja angielskiego z The Offspring?

Chcielibyście więcej lekcji na podstawie piosenek tego zespołu?

Dajcie znać w komentarzach!

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *