Soulfly – The Prophecy

Heavy metal, gatunek który bez którego dla niektórych świat nie może istnieć, jednak dla innych jest niesamowitym hałasem, w którym to nie widzą jakiegokolwiek przekazu.

Może dzisiejsza lekcja zachęci Was do spojrzenia przychylniejszym okiem w kierunku gatunków mniej znanych, jednakże mogących pochwalić się inteligentnie skonstruowanymi tekstami i ambitnym przekazem.

Miłośników mocniejszych brzmień mam nadzieję, że do zajrzenia do lekcji przyciągnie nazwa zespołu, czyli Soulfly, oraz jego frontman Max Cavalera, którzy to w środowisku metalheadów są dobrze znani.

Tekst piosenki Soulfly – The Prophecy

I see the Red Sea part in front of me
I see the desert clouds bleed above me
I'm with the prophets on the final destiny
We'll fight the heathens and the ghost enemy

This is the prophecy
This is the prophecy

I see the money beggars on the last temptation
We're marching now through the devastation
I'm with the prophets on a mission of salvation
Cities falling, nations falling nations

This is the prophecy
This is the prophecy

I see the new millennium tribal warfare
I see them blind sheep going nowhere
The new exodus, just like they said
I see the crown of thorns, you know I was there

This is the prophecy
This is the prophecy

I see the times in this Armageddon
I see the flag of the conquering lion
I must reach the mountains of Zion
I'm with the prophets and the prophecy goes on

This is the prophecy
This is the prophecy

New millennium tribal war
New millennium tribal war
New millennium tribal war
New millennium tribal war

Tłumaczenie Soulfly – The Prophecy

Widzę Morze Czerwone, rozstępujące się przede mną
Widzę pustynne chmury, krwawiące nade mną
Jestem z prorokami na drodze ostatecznego przeznaczenia
Będziemy walczyć z poganami i nieistniejącym wrogiem

To jest przepowiednia
To jest przepowiednia

Widzę błagających o pieniądze na ostatnim kuszeniu
Maszerujemy teraz przez spustoszenie
Jestem z prorokami na misji zbawienia
Miasta upadające, narody niszczące narody

To jest przepowiednia
To jest przepowiednia

Widzę nową milenijną plemienną wojnę
Widzę ślepą owcę idącą do nikąd
Nowy exodus, tak jak mówili
Widzę koronę cierniową, wiesz, że tam byłem

To jest przepowiednia
To jest przepowiednia

Widzę czasy w tym Armagedonie
Widzę flagę zwycięskiego lwa
Muszę dotrzeć do gór Syjonu
Jestem z prorokami i przepowiednia się spełnia

To jest przepowiednia
To jest przepowiednia

Nowa milenijna plemienna wojna
Nowa milenijna plemienna wojna
Nowa milenijna plemienna wojna
Nowa milenijna plemienna wojna

 Zwroty & Wyrażenia

Part

I see the Red Sea part in front of me

Widzę Morze Czerwone rozstępujące się przede mną

Większości słówko part kojarzy się zapewne z rzeczownikiem oznaczającym = część. Słowo to jednak ma inne znaczenia, a w tej piosence odnosi się do przypowieści biblijnej, w której to Mojżesz przeprowadza Izraelitów przez Morze Czerwone.

To part = rozstępować, rozdzielać.

Przykłady:

Till death do us part. = Dopóki śmierć nas nie rozłączy.

Moses parted the Red Sea and saved the Israelites from the Egyptians. = Mojżesz rozdzielił Morze Czerwone i ocalił Izraelitów przed Egipcjanami.

Bleed

Bleed & company

to bleed to death = wykrwawić się na śmierć

nose bleed, nosebleed = krwotok z nosa

to bleed somebody dry/ to bleed somebody white = doprowadzać kogoś do ruiny finansowej (dosł. „wykrwawiać kogoś”)

my heart bleeds for somebody = współczuć komuś (używane ironicznie)

to bleed like a stuck pig = krwawić jak zarzynana świnia

I see the desert clouds bleed above me

Widzę pustynne chmury krwawiące nade mną

To bleed = krwawić.

Przykłady:

I’m bleeding because I’ve cut my finger. = Krwawię bo rozciąłem sobie palca.

He got hit in the nose and he’s bleding. = Został uderzony w nos i krwawi.

Destiny

I’m with the prophets on the final destiny

Jestem z prorokami na drodze ostatecznego przeznaczenia

Destiny = przeznaczenie, los.

Przykłady:

It’s my destiny to be a teacher. = To moje przeznaczenie, żeby być nauczycielem.

Some people believe that their destiny can’t be changed. = Niektórzy ludzie uważają, że ich przeznaczenia nie da się zmienić.

Heathen

We’ll fight the heathens and the ghost enemy

Będziemy walczyć z poganami i nieistniejącym wrogiem

Heathen = poganin.

Przykład:

Before Christians this territory was inhabited by heathens. = Przed chrześcijanami to terytorium zamieszkane było przez pogan.

Ghost

Ghost's family

spectre = duch, zjawa, widmo, mara

visitation = zjawa, duch

phantom = fantom, zjawa, widmo

banshee = zjawa zwiastująca śmierć

evil spirit = zły duch

poltergeist = złośliwy duch

ghoul = upiór, demon, ghoul

wraith = upiór, zjawa, duch

genie = dżin

We’ll fight the heathens and the ghost enemy

Będziemy walczyć z poganami i nieistniejącym wrogiem

Najbardziej znane znaczenie słowa ghost to oczywiście = duszek, duch. Jednak przymiotnik ghost ma inne znaczenie.

Ghost = nieistniejące, widmowe.

Przykład:

They all swear that they’ve seen a ghost ship. = Wszyscy przyrzekają, że widzieli statek widmo.

Prophecy

This is the prophecy

To jest przepowiednia

Prophecy = przepowiednia.

Przykłady:

In the Bible you can find prophecies about the end of the world. = W Biblii możesz znaleźć przepowiednie o końcu świata.

Nostradamus is well known thanks to his prophecies. = Nostradamus jest powszechnie znany dzięki swoim przepowiedniom.

Beggar

Beggar belief

Czy wiecie jak powiedzieć po angielsku, że coś jest zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe?

Otóż idiom to beggar belief oznacza = być zbyt pięknym, żeby być prawdziwym.

Przykład:

It beggars belief that a group of local councillors can really believe there is any merit in this option. = To jest zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe, aby grupa lokalnych radnych naprawdę potrafiła uwierzyć, że jest jakaś zaleta tej opcji.

I see the money beggars on the last temptation

Widzę błagających o pieniądze na ostatnim kuszeniu

Beggar = żebrak.

Przykłady:

There is a beggar in the street  asking for money. = Na ulicy jest żebrak proszący o pieniądze.

Temptation

I see the money beggars on the last temptation

Widzę błagających o pieniądze na ostatnim kuszeniu

Temptation = kuszenie, pokusa.

Przykłady:

Lead us not into temptation. = Nie wódź nas na pokuszenie.

You must resist the temptation. = Musisz oprzeć się pokusie.

Salvation

I’m with the prophets on a mission of salvation

Jestem z prorokami na misji zbawienia

Salvation = zbawienie.

Przykład:

Most of us believe in the salvation after our death. = Większość z nas wierzy w zbawienie po naszej śmierci.

Warfare

I see the new millennium tribal warfare

Widzę nową milenijną plemienną wojnę

Warfare = wojna.

Przykład:

Cyber warfare is an everyday practice. = Wojna cybernetyczna jest codzienną praktyką.

Exodus

The new exodus, just like they said

Nowy exodus, tak jak mówili

Exodus = exodus, masowa emigracja (tłumaczone także w odniesieniu do Biblii jako wyjście z Egiptu).

Przykład:

We must stop the exodus of young people from rural areas. = Musimy powstrzymać masową emigrację ludzi z terenów wiejskich.

Crown of thorns

Nie ma róży bez kolców...

There is no rose without a thorn. = Nie ma róży bez kolców (wszystko ma swoje wady i zalety).

to be a thorn in somebody’s side = być solą w czyimś oku

thorny subject/ problem = drażliwy temat/ trudny problem

I see the crown of thorns, you know I was there

Widzę koronę cierniową, wiesz, że tam byłem

Crown of thorns = korona cierniowa.

Przykład:

Jesus was forced to wear a crown of thorns. = Jezus został zmuszony do noszenia korony cierniowej.

Conquer

I see the flag of the conquering lion

Widzę flagę  zwycięskiego lwa

To conquer  = podbijać, pokonywać, np.: He has finally conquered his fear of spiders. = W końcu pokonał swój strach przed pająkami.

Reach

I must reach the mountains of Zion

Musimy dotrzeć do gór Syjonu

To reach = dotrzeć, sięgnąć.

Przykład:

Pass me the salt because I can’t reach it. = Podaj mi sól, bo nie mogę sięgnąć.

 

Czy Soulfly skusił Was ciekawymi słówkami do nauki angielskiego? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

  1. Paweł Teodorczuk
    Author

    Proroctwo i przepowiednia są synonimami i oba dobrze sprawdzą się w tłumaczeniu. Także w tym wypadku uważam, że wybór słowa zależy od subiektywnej opinii, mi osobiście pasuje przepowiednia. Niemniej jednak dziękuję za komentarz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *