Shakira & Rihanna – Can’t Remember To Forget You

Utwór „Can’t Remember To Forget You” to ciekawa kombinacja dwóch przebojowych wokalistek na planie kontrowersyjnego teledysku, promującego album kolumbijskiej piosenkarki pt. „Shakira”.

Oczekiwana z niecierpliwością premiera wywołała niewątpliwie spore zamieszanie wśród fanów i hejterów obu pań. Odkładając jednak na bok wszelkie sensacje, przyjrzymy się wartości leksykalnej tej piosenki.

Zapraszamy, więc do wspólnej analizy nowego słownictwa i czasu Present Perfect!

Tekst piosenki Shakira & Rihanna – Can’t Remember To Forget You

I left a note on my bedpost
Said not to repeat yesterday's mistakes
What I tend to do when it comes to you
I see only the good, selective memory

The way you make me feel yeah, you got a hold on me
I've never met someone so different
Oh here we go
You part of me now, you part of me
So where you go I follow, follow, follow

Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you
Ohohohoh ohohohoh
I keep forgetting I should let you go
But when you look at me, the only memory,
Is us kissing in the moonlight
Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you
Ooooh
I can't remember to forget you
Ohohohoh ohohohoh

I go back again
Fall off the train
Land in his bed
Repeat yesterday's mistakes
What I'm trying to say is not to forget
You see only the good, selective memory

The way he makes me feel like
The way he makes me feel
I never see to act so stupid
Oh here we go
He a part of me now, he a part of me

So where he goes I follow, follow, follow, oh

Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you
Ohohohoh ohohohoh
I keep forgetting I should let you go
But when you look at me, the only memory,
Is us kissing in the moonlight
Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you

I'd rob and I'd kill to keep him with me
I'd do anything for that boy
I'd give my last dime to hold him tonight
I'd do anything for that boy

I'd rob and I'd kill to keep him with me
I'd do anything for that boy
I'd give my last dime to hold him tonight
I'd do anything for that boy

Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you
Ohohohoh ohohohoh
I keep forgetting I should let you go
But when you look at me, the only memory,
Is us kissing in the moonlight
Ohohohoh ohohohoh
I can't remember to forget you

But when you look at me
The only memory is us kissing in the moonlight

Oh, oh, oooh, oh
Oh, oh, oooh, oh

I can't remember to forget you!

Tłumaczenie Shakira & Rihanna – Can’t Remember To Forget You

Zostawiłam liścik nad moim łóżkiem
Mówiący nie powtarzaj wczorajszych błędów
Co mam zwyczaj robić, jeśli chodzi o ciebie
Widzę tylko dobre rzeczy, wybiórcza pamięć

Sposób w jaki sprawiasz, że się czuję, miałeś nade mną kontrolę
Nigdy nie spotkałam kogoś tak innego
A tu proszę
Teraz jesteś częścią mnie, częścią mnie
Więc gdzie pójdziesz, tam ja podążę za tobą

Ohohohoh ohohohoh
Nie mogę zapamiętać, że mam cię zapomnieć
Ohohohoh ohohohoh
Ciągle zapominam, że powinnam pozwolić ci odejść
Ale gdy na mnie patrzysz, jedyne wspomnienie,
To my, całujący się w blasku księżyca
Ohohohoh ohohohoh
Nie mogę zapamiętać, że mam cię zapomnieć
Ooooh
Nie mogę zapamiętać, że mam cię zapomnieć
Ohohohoh ohohohoh

Znowu wracam
Wypadam z pociągu
Ląduję w jego łóżku
Powtarzam wczorajsze błędy
Staram się powiedzieć, że nie da się o nim zapomnieć
Widzisz tylko dobre rzeczy, wybiórcza pamięć

Sposób w jaki sprawia, że się czuję
Sposób w jaki sprawia, że się czuję
Nigdy nie zachowywałam się tak głupio
A tu proszę
Teraz jest częścią mnie, częścią mnie

Więc gdzie pójdzie, tam ja za nim, oh

Ohohohoh ohohohoh
Nie mogę zapamiętać, że mam cię zapomnieć
Ohohohoh ohohohoh
Ciągle zapominam, że powinnam pozwolić ci odejść
Ale gdy na mnie patrzysz, jedyne wspomnienie
To my, całujący się w blasku księżyca
Ohohohoh ohohohoh
Nie mogę zapamiętać, że mam cię zapomnieć

Mogłabym okraść i zabić byle by tylko zachować go przy sobie
Zrobiłabym wszystko dla tego chłopaka
Oddałabym ostatni grosz, ażeby go dziś zatrzymać
Zrobiłabym wszystko dla tego chłopaka

Mogłabym okraść i zabić byle by tylko zachować go przy sobie
Zrobiłabym wszystko dla tego chłopaka
Oddałabym ostatni grosz, ażeby go dziś zatrzymać
Zrobiłabym wszystko dla tego chłopaka

Ohohohoh ohohohoh
Nie mogę zapamiętać, że mam cię zapomnieć
Ohohohoh ohohohoh
Ciągle zapominam, że powinnam pozwolić ci odejść
Ale gdy na mnie patrzysz, jedyne wspomnienie
To my, całujący się w blasku księżyca
Ohohohoh ohohohoh
Nie mogę zapamiętać, że mam cię zapomnieć

Ale gdy na mnie patrzysz, jedyne wspomnienie,
To my, całujący się w blasku księżyca

Oh, oh, oooh, oh
Oh, oh, oooh, oh

Nie mogę zapamiętać, że mam cię zapomnieć!

Zwroty & Wyrażenia

Note

Ciekawe zwroty

when it comes to something = jeśli chodzi o coś

here we go = no to ruszamy

here we go again = i znów to samo

to look at somebody = spojrzeć na kogoś

I left a note on my bedpost

Zostawiłam liścik nad moim łóżkiem

Note = adnotacja, liścik, notatka.

To write someone a note = napisać komuś liścik.

To leave someone a note = zostawić komuś liścik.

To take/make notes = robić notatki.

To note = zauważać.

Przykłady:

I wrote her a note saying I had to leave. = Napisałam jej liścik z informacją, że musiałam wyjść.

I left her a note asking her to eat dinner with me. = Zostawiłem jej wiadomość, w której poprosiłem, żeby zjadła ze mną obiad.

Your notes were very helpful for the exam. = Twoje notatki były bardzo przydatne do egzaminu.

Please note that we can make a lot of money. = Proszę, zauważ, że możemy zarobić dużo pieniędzy.

Bedpost

I left a note on my bedpost

Zostawiłam liścik nad moim łóżkiem

Bedpost = słupek łóżka z baldachimem, np.: He tried to tie her to one of the bedposts. = Próbował ją przywiązać do jednego ze słupków od łóżka.

Tend

What I tend to do when it comes to you

Co mam zwyczaj robić, jeśli chodzi o ciebie

To tend to do something = mieć skłonność, zwyczaj do robienia czegoś, np.: She tends to dress badly. = Ona ma w zwyczaju źle się ubierać.

Memory

Exercise your memory!

memory card = karta pamięci

from memory = z pamięci

short-term memory = pamięć krótkotrwała

memory loss = utrata pamięci

in memory of somebody/something = ku pamięci kogoś, czegoś

But when you look at me, the only memory

Ale gdy na mnie patrzysz, jedyne wspomnienie

Memory = pamięć.

Memories = wspomnienia.

To have a short memory = mieć krótką pamięć

To have a good memory = mieć dobrą pamięć.

Przykłady:

I have a good memory for names. = Mam dobrą pamięć do imion.

He is alive in my memories. = On żyje w moich wspomnieniach.

Keep

Keep learning!

Keep quiet! = Cicho bądź!

to keep pace = dotrzymywać kroku

to keep in touch = pozostać w kontakcie

to keep calm = nie denerwować się

to keep order = utrzymywać porządek

I keep forgetting I should let you go

Ciągle zapominam, że powinnam pozwolić ci odejść

To keep = przechowywać, trzymać, utrzymywać, zatrzymywać.

To keep doing something = kontynuować coś.

Przykłady:

You should keep it in a fridge. = Powinieneś przechowywać to w lodówce.

Will you keep my secrets? = Czy dochowasz moich sekretów?

I try to keep my body in good health. = Staram się utrzymać moje ciało w zdrowiu.

Keep trying. = Próbuj dalej.

Let

I keep forgetting I should let you go

Ciągle zapominam, że powinnam pozwolić ci odejść

To let somebody do something = pozwolić komuś coś zrobić.

Czasownik to let służy nam do udzielania pozwoleń na zrobienie czegoś. Konstrukcja takiego zdania wygląda w następujący sposób:

 • let + object (dopełnienie) + bare infinitive ( czasownik bez przyimka „to”)

Przykłady:

Let me think. = Niech pomyślę (pozwól mi pomyśleć).

He didn’t let me see our son. = Nie pozwolił mi zobaczyć naszego syna.

I let him go. = Pozwoliłam mu odejść.

Co ciekawe, wyrażenie let’s/let us do something to sposób w jaki możemy zasugerować naszym rozmówcą zrobienie czegoś.

Przykłady:

Let’s talk about it. = Porozmawiajmy o tym.

Let’s do it. = Zróbmy to.

Let’s go home. = Chodźmy do domu.

Inne znaczenie mają natomiast wyrażenia: to let somebody know = dać komuś znać oraz to let somebody down = zawieść kogoś.

Uwaga ciekawy idiom!

Let bygones be bygones = co było, to było.

Fall

Fall off the train

Wypadam z pociągu

Sam czasownik to fall oznacza = spadać, upadać, opadać, maleć.

W zależności od tego z jakimi przyimki się łączy, zmienia on swoje znaczenie. Oto kilka czasowników złożonych z fall:

To fall about = padać ze śmiechu, np.: I fell about when he told me joke. = Padłam ze śmiechu, kiedy opowiedział mi kawał.

To fall back on something = zdawać się na coś, np.: I had to fall back on my last savings. = Musiałam zdać się na moje ostatnie oszczędności.

To fall for something = dać się na coś nabrać, stracić dla kogoś głowę, np.: How could you fall for it? = Jak mogłeś dać się na to nabrać?

To fall out with = pokłócić się z kimś, np.: I fell out with my mom. = Pokłóciłam się z mamą.

To fall through = nie powieść się, np.: My plan fell through. = Mój plan nawalił.

Rob

I’d rob and I’d kill to keep him with me

Mogłabym okraść i zabić byle by tylko zachować go przy sobie

To rob somebody of something = okraść kogoś z czegoś, pozbawić kogoś czegoś, np.: I was robbed of my mobile phone. = Skradziono mi telefon.

Gramatyka

Present Perfect

W utworze pojawiło się zdanie zbudowane w czasie Present Perfect w wersie:

I’ve never met someone so different

Nigdy nie spotkałam kogoś tak innego

Przyjrzyjmy się zatem zastosowaniu i budowie tego czasu.

Zastosowanie

Czasu Present Perfect między innymi używamy, gdy chcemy powiedzieć, że:

 • jakaś czynność miała miejsce niedawno w przeszłości, ale nie potrafimy określić kiedy, np.: I have been to this club. = Byłem w tym klubie.
 • skutki czynności, która wydarzyła się wcześniej, widoczne są do teraz, np.: I have broken my leg. = Złamałam nogę. (i mam nogę w gipsie)
 • dana czynność zaczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej, np.: She has lived here for two years. = Mieszka tu od dwóch lat.
 • nie dokonaliśmy jeszcze jakiejś czynności (w naszym życiu), np.: I have never been to Germany. = Nigdy nie byłam w Niemczech.

Budowa

Zdanie oznajmujące budujemy w następujący sposób:

 •  podmiot + have/has + past participle (czasownik w 3. formie)

I have just finished my homework. = Właśnie skończyłam pracę domową.

Zdanie przeczące tworzymy za pomocą not:

 • podmiot + have/has + not + past participle

I haven’t finished my homework yet. = Nie skończyłam jeszcze swojej pracy domowej.

W zdaniu pytającym dokonujemy inwersji podmiotu z czasownikiem posiłkowym have:

 • have/has + podmiot + past participle

Have you just finished your homework? = Czy właśnie skończyłaś swoją pracę domową?

Charakterystyczne określenia czasu

Warto pamiętać!

Czas Present Perfect występuje zawsze po wyrażeniach:

This/ It  is the first/ second time = to pierwszy, drugi raz.

Przykład:

This is the first time I have been to Spain. = To pierwszy raz kiedy jestem w Hiszpanii.

Just = właśnie, np.: I have just arrived. = Właśnie przyjechałem.

Already = już, np.: I have been to Spain already. = Już byłem w Hiszpanii.

Before = wcześniej, np.: Have you seen this movie before? = Czy widziałeś ten film wcześniej?

Ever  = kiedykolwiek, np.: Have you ever met this girl? = Czy ty kiedykolwiek spotkałeś tą dziewczynę?

Never  = nigdy, np.: I have never eaten such a thing. = Nigdy czegoś takiego nie jadłem.

Yet = jeszcze, np.: She has not done it yet. = Jeszcze tego nie zrobiła.

Recently = niedawno, np.: I have met her recently. = Niedawno ją spotkałam.

Lately = ostatnio, np.: I have seen her lately. = Ostatnio ją widziałem.

Czasu Present Perfect używamy ponadto w zdaniach ze słówkami since i for, które oznaczają = od.

Słówko since stosujemy, mówiąć o jakimś punkcie w przeszłości a for, gdy podajemy przedział czasowy.

Przykłady:

I haven’t seen him since January. = Nie widziałam go od stycznia.

I haven’t seen him for ten months. = Nie widziałam go od dziesięciu miesięcy.

 

Jak podoba się Wam lekcja na podstawie tej piosenki?

Czy wprawiła Was w karnawałowy klimat? 🙂

 

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

 1. Zybi

  Naprawdę długa i wartościowa lekcja. Tylko muszę oglądać wersję bez teledysku, ponieważ nie mogę się skupić na tekście 😉

 2. Kuba

  Przerabiam większość lekcji idąc od najstarszych opracowań, doszedłem właśnie do tej lekcji i muszę przyznać że jest chyba najbardziej wartościowa dla osób słabo znających język. Bardzo przydatne zwroty Pani zawarła, słówka również dobrze opracowane.
  Świetna robota!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *