Nightwish – I Want My Tears Back

I Want My Tears Back” to utwór z siódmego albumu zespołu Nightwish „Imaginarium”. Inspiracją do napisania tej piosenki był film „Alicja w Krainie Czarów” w reżyserii Tima Burtona. Duży wpływ na  powstanie Imaginarium miała muzyka filmowa. Świetna, energiczna muzyka w połączeniu z ciekawym tekstem dała niesamowity efekt.

Zapraszamy w magiczną podróż z zespołem Nightwish!

Tekst piosenki Nightwish – I Want My Tears Back

I want my tears back

The treetops, the chimneys, the snowbed stories, winter grey
Wildflowers, those meadows of heaven, wind in the wheat

A railroad across waters, the scent of grandfatherly love
Blue bayous, Decembers, moon through a dragonfly's wings

Where is the wonder where's the awe
Where's dear Alice knocking on the door
Where's the trapdoor that takes me there
Where's the real is shattered
by a Mad Marsh Hare

Where is the wonder where's the awe
Where are the sleepless nights I used to live for
Before the years take me
I wish to see
The lost in me

I want my tears back
I want my tears back now

A ballet on a grove, still growing young all alone
A rag doll, a best friend, the voice of Mary Costa

Where is the wonder where's the awe
Where's dear Alice knocking on the door
Where's the trapdoor that takes me there
Where's the real is shattered
by a Mad March Hare

Where is the wonder where's the awe
Where are the sleepless nights I used to live for
Before the years take me
I wish to see
The lost in me

Where is the wonder where's the awe
Where's dear Alice knocking on the door
Where's the trapdoor that takes me there
Where's the real is shattered
by a Mad March Hare

Where is the wonder where's the awe
Where are the sleepless nights I used to live for
Before the years take me
I wish to see
The lost in me

I want my tears back
I want my tears back now

Where is the wonder where's the awe
Where are the sleepless nights I used to live for
Before the years take me
I wish to see
The lost in me

Where is the wonder where's the awe
Where are the sleepless nights I used to live for
Before the years take me
I wish to see
The lost in me

I want my tears back
I want my tears back now

Tłumaczenie Nightwish – I Want My Tears Back

Chcę moje łzy z powrotem

Wierzchołki drzew, kominy, opowieści wierzby, zimowa szarość
Dzikie kwiaty, łąki niebiańskie, wiatr w pszenicy

Linia kolejowa przez wody, zapach dziadkowej miłości
Niebieskie bagna, grudnie, księżyc na skrzydłach ważki

Gdzie jest cud gdzie jest trwoga
Gdzie jest droga Alicja pukająca do drzwi
Gdzie jest zapadnia, która zabierze mnie tam
Gdzie rzeczywistość jest zniweczona
przez Szalonego Marcowego Zająca

Gdzie jest cud gdzie jest trwoga
Gdzie są nieprzespane noce dla których żyłem
Zanim lata zabiorą mnie
Chciałabym zobaczyć
Zagubienie we mnie

Chcę moje łzy z powrotem
Chcę moje łzy z powrotem teraz

Balet w zagajniku, wciąż dorastający młodzi wszyscy sami
Szmaciana lalka, najlepszy przyjaciel, głos Marii Costy

Gdzie jest cud gdzie jest trwoga
Gdzie jest droga Alicja pukająca do drzwi
Gdzie jest zapadnia, która zabierze mnie tam
Gdzie rzeczywistość jest zniweczona
przez Szalonego Marcowego Zająca

Gdzie jest cud gdzie jest trwoga
Gdzie są nieprzespane noce dla których żyłem
Zanim lata zabiorą mnie
Chciałabym zobaczyć
Zagubienie we mnie

Gdzie jest cud gdzie jest trwoga
Gdzie jest droga Alicja pukająca do drzwi
Gdzie jest zapadnia, która zabierze mnie tam
Gdzie rzeczywistość jest zniweczona
przez Szalonego Marcowego Zająca

Gdzie jest cud gdzie jest trwoga
Gdzie są nieprzespane noce dla których żyłem
Zanim lata zabiorą mnie
Chciałabym zobaczyć
Zagubienie we mnie

Chcę moje łzy z powrotem
Chcę moje łzy z powrotem teraz

Gdzie jest cud gdzie jest podziw
Gdzie są nieprzespane noce dla których żyłem
Zanim lata zabiorą mnie
Chciałabym zobaczyć
Zagubienie we mnie

Gdzie jest cud gdzie jest podziw
Gdzie są nieprzespane noce dla których żyłem
Zanim lata zabiorą mnie
Chciałabym zobaczyć
Zagubienie we mnie

Chcę moje łzy z powrotem
Chcę moje łzy z powrotem teraz

Zwroty & Wyrażenia

Meadow

Wildflowers, those meadows of heaven, wind in the wheat

Dzikie kwiaty, łąki niebiańskie, wiatr w pszenicy

Meadow = łąka, np.: The meadow was full of colorful butterflies. = Łąka była pełna kolorowych motyli.

Scent

A railroad across waters, the scent of grandfatherly love

Linia kolejowa przez wody, zapach dziadkowej miłości

Scent = zapach, perfumy.

Przykłady:

The scent of the bakery made you want to buy fresh rolls. = Zapach piekarni sprawiał, że ty chciałeś kupować świeże bułeczki.

My mother always wore a beautiful scent. =Moja mama zawsze ma na sobie pięknie pachnące perfumy.

Synonimem dla rzeczownika scent jest fragrance.

Scent może również oznaczać = trop, ślad.

Przykład:

Hunters found the scent of roe. = Myśliwi znaleźli trop sarny.

Dragonfly

Cover „I Want My Tears Back” zagrany na skrzypcach

Blue bayous, Decembers, moon through a dragonfly’s wings

Niebieskie bagna, grudnie, księżyc na skrzydłach ważki

Dragonfly = ważka, np.: I saw in the garden large and green dragonfly. = Widziałem w ogrodzie dużą i zieloną ważkę.

Awe

Where is the wonder where’s the awe

Gdzie jest cud gdzie jest podziw

Awe =

= podziw, np.: He watched his master in awe. = On patrzył na swojego mistrza z podziwem.

= trwoga, np.: Those who watched this horror left with a sense of awe. = Ci, którzy obejrzeli ten horror stracili zmysły z trwogi.

Trapdoor

Where’s the trapdoor that takes me there

Gdzie jest zapadnia, która zabierze mnie stąd

Trapdoor = zapadnia, klapa w podłodze.

Przykład:

Tapdoor was hidden in the floor. = Zapadnia była ukryta w podłodze.

Shatter

Where the real is shattered by a Mad March Hare

Gdzie rzeczywistość jest zniweczona przez Szalonego Marcowego Zająca

To shatter = niweczyć, niszczyć, burzyć.

Przykład:

All her hopes were shattered by his decision. = Wszystkie jej nadzieje zostały zniweczone przez jego decyzję.

Hare

Hare – idiomy i powiedzenia

hare-brained = niedorzeczny, głupi (pomysł)
hare and hounds = podchody (gra)
to be as mad as a March hare = mieć nierówno pod sufitem
to hare away = uciekać szybko

Where the real is shattered by a Mad March Hare

Gdzie rzeczywistość jest zniweczona przez Szalonego Marcowego Zająca

Hare = zając.

Przykład:

These are city kids, and they have never seen a hare. = To są dzieci z miasta i nigdy nie widziały zająca.

Live for something

Wyrażenia z live

live music = muzyka na żywo
live and let live = żyj i daj żyć innym
to live apart = żyć w separacji
to live by = żyć według (jakichś) zasad
to live beyond one’s means = żyć ponad stan
to live by one’s wits = żyć z kombinowania; zarabiać na życie różnymi, nie zawsze uczciwymi sposobami; prowadzić awanturniczy tryb życia
live by the sword, die by the sword = mieczem wojujesz, od miecza giniesz

Where are the sleepless nights I used to live for

Gdzie są nieprzespane noce dla których żyłem

To live for something = żyć dla czegoś.

Przykład:

Remember to live your own life for yourself. = Pamiętaj, żeby żyć swoim życiem dla siebie.

Grove

A ballet on a grove, still growing young all alone

Balet w zagajniku, wciąż dorastający młodzi wszyscy sami

Grove = zagajnik, kępa drzew.

Przykład:

There is someone hidden in the grove. = Ktoś jest ukryty w zagajniku.

 

Czy podoba Wam się lekcja na podstawie tego utworu?

Chcielibyście zobaczyć więcej lekcji na podstawie piosenek tego zespołu?

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *