Nick Cave & Kylie Minogue – Where The Wild Roses Grow

Dzisiejsza lekcja jest pełna kontrastów – z jednej strony mamy delikatność, z drugiej brutalność i morderstwo. To wszystko za sprawą rockowej ballady „Where The Wild Roses Grow” w wykonaniu Nicka Cave’a & The Bad Seeds oraz Kylie Minogue. 

Ten utwór ma już dwadzieścia jeden lat, ale wciąż zachwyca swym pięknem.

Przekonajcie się sami, co kryje w sobie tekst tej piosenki!

Tekst piosenki Nick Cave & Kylie Minogue – Where The Wild Roses Grow

They call me The Wild Rose
But my name was Elisa Day
Why they call me it I do not know
For my name was Elisa Day

From the first day I saw her
I knew she was the one
As she stared in my eyes and smiled
For her lips were the colour of the roses
That grew down the river, all bloody and wild

When he knocked on my door and entered the room
My trembling subsided in his sure embrace
He would be my first man, and with a careful hand
He wiped at the tears that ran down my face

They call me The Wild Rose
But my name was Elisa Day
Why they call me it I do not know
For my name was Elisa Day

On the second day I brought her a flower
She was more beautiful than any woman I'd seen
I said, "Do you know where the wild roses grow
So sweet and scarlet and free?"

On the second day he came with a single red rose
He said: "Will you give me your loss and your sorrow?"
I nodded my head, as I lay on the bed
"If I show you the roses will you follow?"

They call me The Wild Rose
But my name was Elisa Day
Why they call me it I do not know
For my name was Elisa Day

On the third day he took me to the river
He showed me the roses and we kissed
And the last thing I heard was a muttered word
As he knelt above me with a rock in his fist

On the last day I took her where the wild roses grow
And she lay on the bank, the wind light as a thief
As I kissed her goodbye
I said, "All beauty must die"
And lent down and planted a rose between her teeth

Tłumaczenie Nick Cave & Kylie Minogue – Where The Wild Roses Grow

Nazywają mnie Dzika Róża
Ale miałam na imię Elisa Day
Dlaczego mnie tak nazywają nie wiem
Bo miałam na imię Elisa Day

Od pierwszego dnia, gdy ją ujrzałem
Wiedziałem, że to ta jedyna
Jak wpatrywała się w me oczy i uśmiechała
Gdyż jej usta były koloru róż
Które rosły nieopodal rzeki, całkiem krwawe i dzikie

Kiedy zapukał do mych drzwi i wszedł do pokoju
Moje dygotanie ustąpiło w jego pewnym uścisku
Byłby moim pierwszym mężczyzną, i swą ostrożną dłonią
Wytarł łzy, które spływały po mojej twarzy

Nazywają mnie Dzika Róża
Ale miałam na imię Elisa Day
Dlaczego mnie tak nazywają nie wiem
Bo miałam na imię Elisa Day

Na drugi dzień przyniosłem jej kwiat
Była piękniejsza niż jakakolwiek kobieta, którą widziałem
Zapytałem, "Czy wiesz, gdzie rosną dzikie róże
Tak słodkie i purpurowe i beztroskie?"

Na drugi dzień przyszedł z jedną czerwoną różą
Zapytał: "Czy oddasz mi swoją stratę i swój smutek?"
Skinęłam głową, leżąc na łóżku
"Jeśli pokażę ci róże, pójdziesz za mną?"

Nazywają mnie Dzika Róża
Ale miałam na imię Elisa Day
Dlaczego mnie tak nazywają nie wiem
Bo miałam na imię Elisa Day

Na trzeci dzień zabrał mnie nad rzekę
Pokazał mi róże i całowaliśmy się
I ostatnią rzeczą, którą usłyszałam było wymamrotane słowo
Gdy uklęknął nade mną z dużym kamieniem w pięści

Ostatniego dnia zabrałem ją tam, gdzie rosną dzikie róże
I leżała na brzegu rzeki, wiatr był cichy niczym złodziej
Gdy pocałowałem ją na pożegnanie
Rzekłem "Wszystek piękno musi umrzeć"
I pochyliłem się i umieściłem różę pomiędzy jej zębami

Zwroty & Wyrażenia

Stare

As she stared in my eyes and smiled

Jak wpatrywała się w me oczy i uśmiechała

To stare = wpatrywać się, gapić się, np.: Don’t stare at people like that, it’s rude. = Nie gap się na ludzi, to niegrzeczne.

Wild

For her lips were the colour of the roses
That grew down the river, all bloody and wild

Gdyż jej usta były koloru róż
Które rosły nieopodal rzeki, całkiem krwawe i dzikie

Wild =

= dziki (roślina, zwierzę), np.: These wild plants may be poisonous. = Te dzikie rośliny mogą być trujące.

= dziki, w pierwotnym stanie, np.: The island was wild and beautiful. = Wyspa była dzika i piękna.

= niepohamowany, nieokiełznany (śmiech), np.: His wild laugh woke up my children. = Jego niepohamowany śmiech obudził moje dzieci.

= hulaszczy, szalony (np. zachowanie), np.: Your wild behaviour will bring you trouble, you’ll see. = Twoje hulaszcze zachowanie sprowadzi na ciebie kłopoty, zobaczysz.

Trembling

Tremble & co.

to tremble like an aspen leaf = trząść się jak osika
to tremble to think about sth = drżeć na samą myśl o czymś
to tremble with anger = trząść się ze złości
trembling with excitement = trzęsący się z podekscytowania
delusions and tremblings = urojenia i drżenia

My trembling subsided in his sure embrace

Moje dygotanie ustąpiło w jego pewnym uścisku

Trembling = drganie, dygot, drżenie (np. rąk).

To tremble = drżeć, trząść się (np. ze strachu), np.: When he came out of the water, he was trembling with cold. = Kiedy wyszedł z wody, trząsł się z zimna.

Subside

My trembling subsided in his sure embrace

Moje dygotanie ustąpiło w jego pewnym uścisku

To subside = ustępować (o bólu), opadać (o emocjach), uspokajać się (o burzy), słabnąć (o wietrze).

Przykład:

The police are hoping that the violence will soon subside. = Policja ma nadzieję, że przemoc wkrótce osłabnie.

Careful

He would be my first man, and with a careful hand
He wiped at the tears that ran down my face

Byłby moim pierwszym mężczyzną, i swą ostrożną dłonią
Wytarł łzy, które spływały po mojej twarzy

Careful = ostrożny, np.: Michael is a very careful worker. = Micheal jest bardzo ostrożnym pracownikiem.

Sorrow

Another words for sorrow

sadness = smutek, zasmucenie
grief = żal, rozpacz, smutek
regret = żal, smutek, ubolewanie (nad czymś)
gloom = przygnębienie, ponurość, smutek
heartache = cierpienie, smutek
desolation = żal, rozpacz, smutek

He said: „Will you give me your loss and your sorrow?”

Zapytał: „Czy oddasz mi swoją stratę i swój smutek?”

Sorrow = smutek, żal, nieszczęście, np.: The sorrow she felt over the death of her husband was almost too much to bear. = Smutek, który czuła z powodu śmierci swojego męża, był niemal nie do zniesienia.

Mutter

And the last thing I heard was a muttered word

I ostatnią rzeczą, którą usłyszałam było wymamrotane słowo

To mutter = mamrotać, np.: Laurence muttered something about his wife and left. = Laurence wymamrotał coś o swojej żonie i wyszedł.

Bank

And she lay on the bank, the wind light as a thief

I leżała na brzegu rzeki, wiatr był cichy niczym złodziej

Pierwsze znaczenie wyrazu bank, które nasuwa nam się na myśl, to oczywiście bank. 🙂

Jednak tutaj mamy do czynienia z innym znaczeniem tego rzeczownika.

Bank = brzeg (rzeki), np.: Let’s sit down on the sandy river bank. = Usiądźmy na piaszczystym brzegu rzeki.

 

Were you trembling with excitement while reading our lesson? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

3 komentarze

  1. Beata

    Witam, czy w tekście piosenki nie znalazł się przypadkiem błąd, wydaje mi się, że Kylie śpiewa: „But my name WAS Elisa Day”, nie IS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *