Korn – Alive

Grupa KoЯn powstała w 1993 w Kalifornii. Zespół jest sklasyfikowany na pięćdziesiątej trzeciej pozycji listy 100 Najlepszych Artystów Hard Rocka sporządzonej przez VH1. KoЯn ostatnio mogliśmy oglądać w Warszawie na Impact Festival.

Piosenka „Alive” pochodzi z albumu „Take a Look in the Mirror”. Jest to szósty album gruby wydany w 2003. Album miał być powrotem do korzeni muzycznych zespołu. Płyta została uznana za najbrutalniejszą i najsurowszą, co ciekawe – została nagrana bez pomocy producenta.

Tekst piosenki Korn – Alive

I cannot ever find a way
To throw these darkened thoughts away
Need a place to hide
It's thrown in my face everyday
Guess that's the price I have to pay
For what's inside my mind

Alive!

I am alive
I will never run away
Places inside
My heart screams inside with pride
Once I cried
Now I wipe away the tears
Once I died
Now I'm alive

Alive!

Little things tempt me everyday
Constant pain is how I like to play
Better not cross that line
What's this in my head I didn't say
It's something I can't throw away
What's inside my mind

I am alive
I will never run away
Places inside
My heart screams inside with pride
Once I cried
Now I wipe away the tears
Once I died
Now I'm alive

I bide my time
I'm intertwined
I'm falling in this place
I thought I left behind

I bide my time
I'm intertwined
I'm falling in this place
I thought I left behind
(Feeling so alive)

Alive!

I am alive
I will never run away
Places inside
My heart screams inside with pride
Once I cried
Now I wipe away the tears
Once I died
Now I'm alive

Tłumaczenie Korn – Alive

Nigdy nie mogę znaleźć sposobu
Żeby odrzucić te mroczne myśli
Potrzebuję miejsca na ukrycie się...
Rzuca cień na mą twarz każdego dnia
Zgaduje że to jest cena, którą muszę płacić
Za to, co jest w moim umyśle...

Żywy!

Jestem żywy
Nigdy nie ucieknę
Od tego co jest we mnie
Moje serce krzyczy w środku z dumą
Raz płakałem
Teraz ocieram łzy
Raz umarłem
Teraz jestem żywy

Żywy!

Małe rzeczy kuszą mnie codziennie
Ciągły ból to jest to w co lubię grać
Ale lepiej nie przesadzać...
Nie powiem o tym co jest w mojej głowie
To jest coś czego nie mogę wyrzucić
Coś, co jest w moim umyśle...

Jestem żywy
Nigdy nie ucieknę
Od tego co jest we mnie
Moje serce krzyczy w środku z dumą
Raz płakałem
Teraz ocieram łzy
Raz umarłem
Teraz jestem żywy

Czekam na właściwy moment
Jestem spleciony
Zapadam się w tym miejscu
O którym myślałem, że zostawiłem je za sobą

Czekam na właściwy moment
Jestem spleciony
Zapadam się w tym miejscu
O którym myślałem, że zostawiłem je za sobą
(Czuję się żywy)

Żywy!

Jestem żywy
Nigdy nie ucieknę
Od tego co jest we mnie
Moje serce krzyczy w środku z dumą
Raz płakałem
Teraz ocieram łzy
Raz umarłem
Teraz jestem żywy

Gramatyka

Modal Verbs

Can

Jedno z zastosowań czasownika modalnego can jest wyrażanie zdolności oraz umiejętności.

To zastosowanie zostało wykorzystane w piosence.

I cannot ever find a way

Nigdy nie mogę znaleźć sposobu

W przypadku can długa forma przeczenia jest charakterystyczna ponieważ w pisowni mamy połączone can oraz not = cannot (słówko not nie występuje oddzielnie jak w przypadku innych długich form przeczących w czasowników modalnych, np.: may not, should not).

Need

Czasownik modalny need wyraża m.in. potrzebę wykonania czegoś.

W piosence:

Need a place to hide

Potrzebuję miejsca na ukrycie się

Passive Voice

Strona bierna (czyli Passive Voice) jest konstrukcją, która pozwala nam na przeniesienie nacisku w zdaniu z wykonawcy czynności na samą czynność.

Skupia nam się bardziej na samej czynności, ona staje się najważniejsza a wykonawca spada na drugi plan. Często także bywa, że wykonawca akcji jest nieznany, bądź nie jest ważnym fakt kto daną akcję wykonuje

W piosence:

It’s thrown in my face everyday

Rzuca cień na mą twarz każdego dnia

 

I’m intertwined

Jestem spleciony

Zwroty & wyrażenia

Throw away

W piosence:

To throw these darkened thoughts away

Żeby odrzucić te mroczne myśli

To throw sth away =

= wyrzucać (coś), pozbywać się (czegoś), np.: We threw our old furniture away when we won the lottery. = Wyrzuciliśmy nasze stare meble kiedy wygraliśmy w loterii.

= roztrwonić coś (np. pieniądze), np.: They threw all their money away. = Roztrwonili wszystkie swoje pieniądze.

= zmarnować coś, zaprzepaścić coś (np. szansę), np.: You threw your last chance away. = Zmarnowałeś swoją ostatnią szanse.

Run away

Warto wiedzieć
run away with sb = uciec z kimś, wziąć potajemnie z kimś ślub, zagarnąć (np. nagrody)
run away with sth = zostać opanowanym przez coś
run away with the idea = wydawać się, odchodzić z mylnym wrażeniem
sb’s tongue runs away with sb = ktoś chlapie ozorem
sth will run and run = coś będzie się ciągnąć w nieskończoność

W piosence:

I will never run away

Nigdy nie ucieknę

To run away = uciec, uciekać, np.: She ran away from home when she was seventeen.  = Ona uciekła z domu, kiedy miała siedemnaście lat.

Runaway =

= uciekinier, zbieg, zbiegły, np.: I’ve read about a jail runaway. = Przeczytałam o zbiegłym więźniu.

= niekontrolowany, np.: I’ve got a runaway feeling to him. = Mam niekontrolowane uczucia do niego.

Wipe away

W piosence:

Now I wipe away the tears

Teraz ocieram łzy

To wipe sth away = ścierać, zetrzeć, utrzeć, zlikwidować coś.

Przykłady:

Let me wipe away your tears. = Pozwól mi wytrzeć twoje łzy.

You can’t expect to wipe away your past misdeeds as if they were dust on a mirror. = Nie możesz oczekiwać, że zetrzesz swoje przeszłe występki, jak gdyby to było zakurzone lustro.

Leave behind

Zapamiętaj!
be behind sth = stać za czymś, być przyczyną czegoś
rationale behind sth = powody stojące za czymś, racjonalne przesłanki
hide behind sth = schować się za czymś
hide sth behind sth = schować coś za czymś
lie behind sth = powodować

W piosence:

I’m falling in this place, I thought I left behind

Zapadam  się w tym miejscu, o którym myślałem, że zostawiłem je za sobą

To leave sth behind = zapomnieć czegoś wziąć, pozostawić coś.

Przykłady:

I’m afraid I’ve left my wallet behind. = Obawiam się, że zapomniałem wziąć portfela.

He left his umbrella behind. = On zostawił swój parasol.

Fall in

W piosence:

I’m falling in this place

Zapadam  się w tym miejscu

To fall in = zapaść się (synonim: collapse), np.: The roof of this house fell in last week. = Dach tego domu zapadł się w zeszłym tygodniu.

Find a way

Powiązane zwroty
find one’s way = trafić, znaleźć właściwą drogę
in a sth way = w jakiś sposób, w jakimś stylu
in a way (in one way ) = w pewnym sensie
in a big way = o dużym znaczeniu
in a great way = (informal) na wielką skalę
get one’s way = robić (coś) po swojemu

W piosence:

I cannot ever find a way

Nigdy nie mogę znaleźć sposobu

To find a way = znaleźć sposób, rozwiązanie, drogę, np.: If you want to find a way around a tax law, talk to Sammy. = Jeżeli chcesz znaleźć jakiś sposób żeby obejść prawo podatkowe, pogadaj z Sammym.

Find a way around = obejść (np. prawo, problem), uniknąć problemu, nie stosować się do prawa.

Darkened

W piosence:

To throw these darkened thoughts away

Żeby odrzucić te mroczne myśli 

Darkened = zaciemniony (np. papier), zaciemniony, bez świateł (o teatrze, domu, ulicy), np.: The room is very darkened. = Ten pokój jest bardzo zaciemniony.

To darken =

= przyciemniać (coś), ciemnieć (gdy coś ciemnieje), np.: She darkened her hair a little. = Ona lekko przyciemniła włosy.

= zachmurzać się, pociemnieć (o niebie), np.: The sky darkened and we heard thunder. = Niebo zachmurzyło się i usłyszeliśmy grzmoty.

= rzucać cień (na coś), np.: This act darkened his good name. = Ten czyn rzucił cień na jego dobre imię.

= pochmurnieć (o osobie), mrocznieć (o nastroju), zasępiać (się) , np.: Her face darkened when she saw me. = Jej twarz spochmurniała, kiedy mnie zobaczyła.

Inside

W piosence:

My heart screams inside with pride

Moje serce krzyczy w środku z dumą

Inside =

= wewnątrz , np.: The children are inside the car. = Dzieci są wewnątrz samochodu.

= w środku, w granicach, np.: He went inside. = On wszedł do środka.

=  wewnętrzny, np.: Put it in your inside pocket. = Włóż to do wewnętrznej kieszeni.

= wnętrze (synonim: interior), np.: Would you like to see the inside of my house? = Czy chciałbyś zobaczyć wnętrze mojego domu?

Tempt

Tempt - zwroty & wyrażenia
tempt sb into doing sth = zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
tempt sb to do sth = skusić kogoś do zrobienia czegoś
be tempted to do sth = mieć ochotę coś robić
tempting = kuszący, nęcący

W piosence:

Little things tempt me everyday

Małe rzeczy kuszą mnie codziennie

To tempt = kusić, nakłaniać.

Przykłady:

I was tempted to tell all of them to forget it and go home. = Kusiło mnie, żeby powiedzieć im wszystkim, żeby o tym zapomnieć i iść do domu.

A milkshake can tempt me to break my diet. = Koktajl mleczny może skusić mnie, aby przerwać dietę.

Bide one’s time

Uwaga – idiom!

W piosence:

I bide my time

Czekam na właściwy moment

To bide one’s time =

= cierpliwie czekać (na nadarzającą się sposobność),  np.: She was taking her time waiting for the situation to become more favorable. = Czekała cierpliwie aż sytuacja stanie się bardziej korzystna.

= czekać na właściwy moment, np.: I’m planning to change my job, but I’m just biding my time until the right opportunity comes up. = Zamierzam zmienić prace ale czekam na właściwy moment.

Interwine

W piosence:

I’m intertwined

Jestem spleciony

Czy wiesz, że...?
Nazwa zespołu: Na pomysł nazwy wpadł Jonathan – „Pewnego dnia zastanawialiśmy się nad nazwą dla zespołu, a nazwa „Korn” zrodziła się w mojej głowie i zaproponowałem ją chłopakom. Pomyśleliśmy – czemu nie?”. David powiedział – „Wiesz… Według mnie, nieważne jak nazywa się zespół, muzyka sama stworzy nazwę. Korn to głupia nazwa, ale jeśli zespół stanie się znany, to i nazwa będzie cool.”

Pisownia: Oficjalne logo Korna zawierające odwrócone „R”, ma pokazać, jakoby nazwa była pisana ręką dziecka (KoЯn). Często też twierdzi się, że to Jonathan Davis dla zabawy pisząc nazwę zespołu lewą ręką odwrócił R, a nierówne i pokarbowane litery są efektem jego niezbyt sprawnej w pisaniu lewej ręki.

Gitary: muzycy preferują siedmiostrunowe gitary o charakterystycznym po dziś dzień, „brudnym” strojeniu i stylu gry

To intertwine = spleść, splatać, np.: He’s always telling stories in which the present and the past intertwine. = On zawsze opowiada historię, w których przeszłość przeplata się z teraźniejszością.

Intertwined = spleciony, przeplatany.

Pride

W piosence:

My heart screams inside with pride

Moje serce krzyczy w środku z dumą

Pride =

= duma,pycha, np.: My father takes great pride in our family. = Mój ojciec jest bardzo dumny z naszej rodziny.

= stado (np.: lwów), np.: They saw a big pride of lions in the distance. = W oddali zobaczyli duże stado lwów.

Constant

W piosence:

Constant pain is how I like to play

Ciągły ból to jest  to w co lubię grać

Constant = stały, np.: I didn’t think it was funny since it was one of my constant fears. = Nie uważałem, że to zabawne, jako że to była jedna z moich stałych obaw.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *