Eagles – Hotel California

Nasza dzisiejsza lekcja przeniesie nas do lat 70. dzięki grupie Eagles. Zespół został założony w Los Angeles na początku 1971 roku przez Glenna Freya, Dona Henley’a, Bernie’go Leadon’a oraz Randy’ego Meisnera.

Pod koniec XX wieku, ich album „ Hotel California” znalazł się w dwudziestce najlepiej sprzedających się albumów w Stanach Zjednoczonych. Co się tyczy samej piosenki – „Hotel California” przedstawia obraz samej Kalifornii i Los Angeles, sposób, w jaki te miejsca były postrzegane w latach 70 tych – kobiety, zabawa i narkotyki oraz wszechobecne bogactwo. Sami twórcy piosenki stwierdzili ze jest ona ich własną interpretacją tego, w jaki sposób widzą tzw. „high life” w wydaniu Los Angeles.

Przenieśmy się więc w lata 70-te razem z Eagles! 🙂

Tekst piosenki Eagles – Hotel California

On a dark, desert highway
Cool wind in my hair
Warm smell of colitas, rising up through the air
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night
There she stood in the doorway
I heard the mission bell
And I was thinking to myself
“This could be Heaven or this could be Hell”
Then she lit up a candle and she showed me the way
There were voices down the corridor,
I thought I heard them say…

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (Such a lovely place)
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year (Any time of year)
You can find it here

Her mind is Tiffany-twisted
She got the Mercedes bends
She got a lot of pretty
Pretty boys, she calls friends
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
Some dance to remember, some dance to forget
So I called up the Captain
“Please bring me my wine”
He said, “We haven’t had that spirit here since nineteen sixteen nine”
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say…

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (such a lovely place)
Such a lovely face
They livin’ it up at the Hotel California
What a nice surprise (what a nice surprise)
Bring your alibis
Mirrors on the ceiling
The pink champagne on ice
And she said
“We are all just prisoners here
Of our own device”
And in the master’s chambers
The gathered for the feast
They stab it with their steely knives
But they just can’t kill the beast

Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back
To the place I was before
“Relax” said the night man,
“We are programmed to receive
You can check out any time you like
But you can never leave!”

Tłumaczenie Eagles – Hotel California

Na ciemnej, pustynnej autostradzie
Czując chłodny wiatr w moim włosach
Przyjemny zapach colitas, unoszący się w powietrzu
W oddali, zobaczyłem migoczące światło
Moja głowa stała się ociężała, mój wzrok stal się przyćmiony
Musiałem zatrzymać się na noc
Tam w progu stała ona
Słyszałem głos dzwonu
I pomyślałem sobie
„Że to może być Niebo lub Piekło”
Następnie zapaliła świece i wskazała mi drogę
Gdzieś tam w korytarzu były głosy
Wydawało mi się, że mówią...

Witamy w Hotelu California
W takim uroczym miejscu ( w takim uroczym miejscu)
O takim uroczej twarzy
Mnóstwo miejsca w Hotelu California
O każdej porze roku ( o każdej porze roku)
Możesz tu znaleźć dużo miejsca

Jej umysł jest owładnięty bogactwem
Ma fioła na punkcie Mercedesa
Ma dużo ładnych
Ładnych chłopców, których nazywa przyjaciółmi
Sposób, w jaki tańczą, w przyjemnym letnim pocie
Niektórzy z nich tańczą by zapamiętać, niektórzy by zapomnieć
Więc poprosiłem Kapitana
"Proszę przynieś mi moje wino”
Powiedział, "Nie mieliśmy tego ducha od 1969”
I nadal głosy, które nawołują z dala
Budzą cię w środku nocy
Abyś usłyszał, jak mówią…

Witamy w Hotelu California
W takim uroczym miejscu (w takim uroczym miejscu)
O takiej uroczej twarzy
Bawią się w Hotelu California
Cóż za miła niespodzianka (cóż za miła niespodzianka)
Miej własne alibi
Lustra na suficie
Różowy szampan w lodzie
A ona powiedziała
"Wszyscy tutaj jesteśmy więźniami
Naszego własnego wymysłu”
A kiedy w głównej komnacie
Zebrali się na ucztę
Dźgali to swoimi stalowymi nożami
Ale nie byli w stanie zabić bestii

Ostatnia rzeczą, jaką pamiętam
To jak biegłem do drzwi
Musiałem znaleźć przejście
Do miejsca, w którym byłem wcześniej
"Spokojnie” powiedział nocny stróż
"Jesteśmy zaprogramowani do brania
Możesz wymeldować się, kiedy chcesz
Ale nigdy nie możesz wyjść!"

Zwroty & Wyrażenia

Rise up

Colitas

Colitas to słowo pochodzenia hiszpańskiego, może być przetłumaczone na wiele sposobów, np.: jako kwiat pustyni lub też pąk marihuany.

Warm smell of colitas, rising up through the air

Przyjemny zapach colitas, unoszący się w powietrzu

To rise up =

= wznosić się, unosić, np.: The water is rising up fast. = Woda podnosi się szybko.

= podnosić się z pozycji leżącej, np.: The deer rose up and darted off into the woods. = Jeleń podniósł się i pobiegł szybko w kierunku lasu.

To rise up against sb/ sth = wystąpić przeciwko komuś lub czemuś, np.: They rose up against the unjustice in the country. = Wystąpili przeciwko niesprawiedliwości w kraju.

Shimmer

Up ahead in the distance, I saw a shimmering light

W oddali, zobaczyłem migoczące światło

To shimmer = rzucać światło, świecić, np.: She could see her reflection in the water, shimmering in the moonlight. = Widziała swoje odbicie w wodzie, odbijające się w świetle księżyca.

Light up

Then she lit up a candle and she showed me the way

Następnie zapaliła świece i wskazała mi drogę

To light (lit/lit) up sth = zapalać coś.

Przykład:

There was a storm that lit up the night sky all over Colorado. = Burza rozświetliła całe niebo nad Kolorado.

Tego phrasala możemy również użyć w odniesieniu do opisywania czyiś emocji.

To light up sth = jeśli twoje oczy czy twarz rozjaśniają się, lub gdy uśmiech rozpromienia twoja twarz i wyglądasz na bardzo szczęśliwego/szczęśliwą.

Przykład:

Steve’s eyes lit up as he described his new project. = Oczy Steva rozjaśniły się, gdy omawiał swój nowy projekt.

Tiffany-twisted

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends

Jej umysł jest owładnięty bogactwem, ma fioła na punkcie Mercedesa

Tiffany-twisted = zwrot ten odnosi się do opisu osoby, która jest bezgranicznie zakochana w pieniądzach i władzy.

Call up

Call of new vocabulary

call of sth = zew czegoś (np. morza, natury)

to call sth forth = wzbudzać coś, wywoływać coś (np. określoną reakcję)

to call in sick = zgłosić chorobę w pracy

to call for an end to something = domagać się zakończenia czegoś

name-calling = obrzucanie wyzwiskami

So I called up the Captain
“Please bring me my wine”

Więc poprosiłem Kapitana
„Proszę przynieś mi moje wino”

To call up (sb to do sth) = wywołać (kogoś do zrobienia czegoś).

Przykład:

The teacher called up the student to bring more dictionaries from the school library. = Nauczyciel przywołał ucznia, aby przyniósł więcej słowników z biblioteki szkolnej.

Livin’ it up

They livin’ it up at the Hotel California

Bawią się w Hotelu California

Livin’ it up, live it up = żyć pełnia życia; czerpać wszystko, co najlepsze; spędzać czas na zabawie robiąc rzeczy, które są kosztowne.

Przykład:

My brother always liked living it up at expensive hotels and night clubs. = Mój brat zawsze lubił bawić się w drogich hotelach i klubach nocnych.

Run for sth

Different ways to run for
to beat a hasty retreat = zwiać

to hightail it = dać nogę, zwiać, uciec

to head for the hills = zwiać, uciekać, dać drapaka, zmyć się

to get the hell out of here = wynieść się skądś

Last thing I remember, I was
Running for the door

Ostatnia rzeczą, jaką pamiętam
To jak biegłem do drzwi

Run for sth = uciekać szybko w określonym kierunku.

Przykład:

I ran for the door when I heard a strange noise coiming from outside of my window. = Pobiegłem do drzwi, kiedy usłyszałem dziwny hałas dochodzący zza okna mojej sypialni.

Check out

You can check out any time you like

Możesz wymeldować się, kiedy chcesz

To check out = wymeldować się z hotelu, np.: I’ve checked out and asked for the bill. = Wymeldowałem się i poprosiłem o rachunek.

 

Czy poczuliście się jak w Kalifornii dzięki naszej lekcji? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

5 komentarzy

  1. Julia

    Super! Uwielbiam waszą stronkę! Wykorzystuje ją do dodatkowej nauki angielskiego poza szkołą 🙂
    Może jakieś piosenki Justina Biebera albo Shawna Mendesa? 🙂
    Pozdrawiam :*

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *