Deftones – Change (In The House Of Flies)

Pochodzący z Sacramento (Kalifornia) zespół Deftones, utworzony w 1988 roku, wydał jak dotąd 7 płyt, utrzymanych we własnym, specyficznym stylu. Najprościej określić go jako alternatywny metal z domieszką progresywnego rocka. Jego odzwierciedlenie doskonale ukazuje kawałek „Change”.

Liderem grupy jest Chino Moreno (a właściwie Camillo Wong Moreno). Przydomek Chino zawdzięcza specyficznym, azjatyckim rysom twarzy (Chinito po hiszpańsku znaczy chiński) oraz koledze ze szkoły.

Dzięki piosence „Change” mamy szansę nauczyć się kilku ciekawych słówek i poznać czas Present Perfect.

Tekst piosenki Deftones – Change (In The House Of Flies)

I watched you change
Into a fly
I looked away
You were on fire

I watched a change in you
It's like you never had wings
Now, you feel so alive
I've watched you change

I took you home
Set you on the glass
I pulled off your wings
Then I laughed

I watched a change in you
It's like you never had wings
Now, you feel so alive
I've watched you change

It's like you never had wings

Aah, aah, aah, aah
Aah, aah, aah, aah
Aah, aah

I look at the cross
Then I look away
Give you the gun
Blow me away

I watched a change in you
It's like you never had wings
Now, you feel so alive
I've watched you change

It's like you never had wings

Aah, aah, aah, aah
Aah, aah, aah, aah
Aah, aah

Tłumaczenie Deftones – Change (In The House Of Flies)

Patrzyłem jak się zmieniasz
w muchę
Odwróciłem wzrok
byłaś w płomieniach

Widziałem zmianę w tobie
Tak jakbyś nigdy nie miała skrzydeł
Teraz czujesz się taka żywa
Widziałem jak się zmieniasz

Zabrałem cię do domu
Położyłem na szkle
Wyrwałem ci skrzydła
później się roześmiałem

Widziałem zmianę w tobie
Tak jakbyś nigdy nie miała skrzydeł
Teraz czujesz się taka żywa
Widziałem jak się zmieniasz

Tak jakbyś nigdy nie miała skrzydeł

Aah, aah, aah, aah
Aah, aah, aah, aah
Aah, aah

Patrzę na krzyż
Potem odwracam wzrok
Daję ci broń
zastrzel mnie

Widziałem zmianę w tobie
Tak jakbyś nigdy nie miała skrzydeł
Teraz czujesz się taka żywa
Widziałem jak się zmieniasz

Tak jakbyś nigdy nie miała skrzydeł

Aah, aah, aah, aah
Aah, aah, aah, aah
Aah, aah

Gramatyka

Present Perfect

Past Simple vs Present Perfect

Past Simple: I broke my arm. = Złamałam rękę.
Złamałam (kiedyś rękę), ale teraz nie wiadomo czy już ręka się zagoiła czy nie. Wiemy tylko, że się w przeszłości złamała.

Present Perfect: I have broken my arm. = Złamałam rękę.
Złamałam rękę, ale jeszcze jest w gipsie i nie mogę uczestniczyć w treningach.

Konstrukcja

I’ve watched you change

Widziałem, jak się zmieniasz

  • Twierdzenie: osoba + have/has + czasownik w III formie (-ed)
  • Pytanie: have/has + osoba + czasownik w III-ciej formie (-ed)
  • Przeczenie: osoba + have/has + not + czasownik w III-ciej formie (-ed)

Zastosowanie

Czas Present Perfect wykorzystujemy:

  •  Aby zaznaczyć zakończone przeszłe zdarzenie, mające wpływ na teraźniejszość. Skupiamy się tu nie na określonym punkcie w czasie, ale na skutkach (wpływie) danego zdarzenia na chwilę obecną.

Przykład:

Kasia has left the school building. = Kasia opuściła budynek szkoły. (Nie wiemy kiedy, nie wiemy po co, ważnym jest, że jej w tej chwili w niej nie ma.)

  • Używamy go również aby podkreślić ukończenie czegoś lub osiągnięcie pewnego etapu.

Przykład:

Have you done your homework? = Czy odrobiłaś już lekcje? (Mamy tu na myśli samą czynność, czy jest ona wykonana, a nie na jakim etapie jest praca domowa oraz o której zostanie ukończona. Liczy się ten moment.)

  • Stosujemy także do opisu czynności rozpoczętej w przeszłości i trwającej do teraz, jak również powtarzanej do chwili obecnej.

Przykład:

I have seen „Pulp Fiction” ten times. = Widziałam (film) „Pulp Fiction” dziesięć razy. (Do tej pory widziałam go już dziesięć razy. Nie wykluczone jednak, ze nie zobaczę go po raz jedenasty.)

Charakterystyczne określenia czasu

W tym czasie często stosuje się słówko just, które wyraża zakończenie jakiejś czynności przed chwilą lub w niedalekiej przeszłości, np.: I’ve just done my homework. = Właśnie skończyłam odrabiać zadanie domowe. (Odkładam książki i idę na spacer z psem.)

Do innych charakterystycznych określeń zaliczamy:

For = od, np.: We haven’t see each other for two years. = Nie widzieliśmy się od dwóch lat.

Since = od, np.: She has been working there since 1995. = Ona tu pracuje od 1995 roku.

Already = już, np.: I have already read it. = Już to przeczytałam.

Just = właśnie, np.: I have just met him. = Właśnie go spotkałem.

Yet = jeszcze, np.: I haven’t done it yet. = Jeszcze tego nie zrobiłam.

Ever = kiedykolwiek, np.: Have you ever been to Paris? = Czy kiedykolwiek byłeś w Paryżu?

Never = nigdy, np.: I have never been to Paris. = Nigdy nie byłem w Paryżu.

Lately = ostatnio, np.: I  haven’t been feeling so well lately. = Ostatnio nie czuję się zbyt dobrze.

Recently = ostatnio, np.: Have you seen any good films recently? = Widziałaś ostatnio jakieś dobre filmy?

Zwroty & Wyrażenia

Look away

I looked away

Odwróciłem wzrok

To look away = odwrócić się, patrzeć w drugą stronę.

Przykład:

We cannot look away. = Nie możemy się odwracać.

On fire

You were on fire

Byłaś w płomieniach

On fire = w płomieniach, w ogniu, rozpalony.

Przykład:

My house is on fire! = Mój dom płonie!

So

So, you should know it all!

even so = mimo że
I hope so = mam (taką) nadzieję
how so = jak to
if so = jeśli tak
so far = do tej pory
so much = tak wiele
so long = na razie, do zobaczenia
so – so = tak sobie
and so on =  i tak dalej
I think so = tak myślę

Now, you feel so alive

Teraz czujesz się taka żywa

So = tak, więc, dlatego, cóż, zatem, otóż.

Przykład:

So, what do you want for Christmas? = Więc, co chcesz na święta?

Alive

Now, you feel so alive

 Teraz czujesz się taka żywa

Alive = żywy, aktywny.

Przykład:

It’s still alive. = To wciąż jest żywe.

Pull off

I pulled off your wings

Wyrwałem ci skrzydła

To pull off = ściągnąć, odstawić, usunąć.

Przykład:

First, pull off the protection. = Najpierw należy usunąć zabezpieczenie.

Blow away

Blow me away

Zastrzel mnie

To blow away = wywiewać, zwiewać, np.: The leaves blew away on the autumn winds. = Liście zwiewały przez jesienny wiatr.

To blow somebody away = sprzątnąć kogoś (zastrzelić z pistoletu)/ dołożyć komuś, pokonać w walce (informal), np.: Max tried to blow Adam away. = Max próbował sprzątnąć Adama.

Phrasal verb to blow somebody away oznacza również = zrobić na kimś wrażenie, np.: The ending will blow you away. = Zakończenie zrobi na tobie wrażenie.

 

Czy słyszeliście kiedyś o tym zespole?

Spodobała się Wam lekcja na podstawie tego utworu?

Czekamy na Wasze komentarze! 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *