Bryan Adams – Summer Of ’69

Wakacje to dla wielu wyczekiwany czas odpoczynku, czas ładowania akumulatorów po całym roku nauki lub pracy. To także okres przygód, zbierania nowych ciekawych doświadczeń.

W tej lekcji sięgamy do piosenki Byana Adamsa, w której to opowiada nam o swoich, dość odległych już, wakacjach, które opisuje w tym utworze jako „najlepszy czas w swoim życiu”. Spójrzmy zatem, cóż takiego ciekawe działo się w życiu Bryana latem roku 1969.

Tekst piosenki Bryan Adams – Summer Of ’69

I got my first real six-string
Bought it at the five-and-dime
Played it 'til my fingers bled
It was the summer of '69

Me and some guys from school
Had a band and we tried real hard
Jimmy quit, Jody got married
I should've known we'd never get far

Oh, when I look back now
That summer seemed to last forever
And if I had the choice
Yeah, I'd always wanna be there
Those were the best days of my life

Ain't no use in complainin'
When you've got a job to do
Spent my evenings down at the drive-in
And that's when I met you, yeah

Standin' on your mama's porch
You told me that you'd wait forever
Oh, and when you held my hand
I knew that it was now or never
Those were the best days of my life

Oh, yeah
Back in the summer of '69, oh

Man we were killin' time
We were young and restless
We needed to unwind
I guess nothin' can last forever, forever, no

And now the times are changin'
Look at everything that's come and gone
Sometimes when I play that old six-string
I think about you, wonder what went wrong

Standin' on your mama's porch
You told me that it'd last forever
Oh, and when you held my hand
I knew that it was now or never
Those were the best days of my life

Oh, yeah
Back in the summer of '69, oh
It was the summer of '69, oh, yeah
Me and my baby in '69, oh
It was the summer, the summer, the summer of '69, yeah

Tłumaczenie Bryan Adams – Summer Of ’69

Zdobyłem swojego pierwszego sześcio-strunowca
Kupiłem go w sklepie z tanimi artykułami
Grałem, aż krwawiły mi palce
To było lato roku 69

Ja i kumple ze szkoły
Mieliśmy zespół i bardzo się staraliśmy
Jimmy odszedł, Jody się ożenił
Powinienem był wiedzieć, że daleko nie zajdziemy

O, kiedy wspominam to teraz
Tamto lato wydawało się trwać wiecznie
I gdybym miał wybór
Tak, zawsze chciałbym być tam
To były najlepsze dni mojego życia

Nie ma sensu narzekać
Kiedy ma się robotę do wykonania
Spędzałem wieczory w kinie samochodowym
I właśnie wtedy poznałem ciebie, tak

Stojąc na werandzie twojej mamy
Powiedziałaś, że czekałabyś wiecznie
O, a kiedy trzymałaś moją rękę
Wiedziałem, że to było teraz lub nigdy
To były najlepsze dni mojego życia

O, tak
Wtedy w lecie roku 69, o

Człowieku zabijaliśmy czas
Byliśmy młodzi i nerwowi
Potrzebowaliśmy się odprężyć
Wydaje mi się, że nic nie może trwać wiecznie, wiecznie, nie

A teraz czasy się zmieniają
Popatrz na wszystko co przyszło i minęło
Czasami gdy gram na tym starym sześciu-strunowcu
Myślę o Tobie, zastanawiam się co poszło nie tak

Stojąc na werandzie twojej mamy
Powiedziałaś mi, że to będzie trwać wiecznie
O, a kiedy trzymałaś moją rękę
Wiedziałem, że to było teraz lub nigdy
To były najlepsze dni mojego życia

O, tak
Wtedy w lecie roku 69, o
To było lato roku 69,o, tak
Ja i moja mała w 69, o
To było lato, lato, lato roku 69, tak

Gramatyka

II okres warunkowy

Nie tylko if

If oznacza = jeśli, gdyby i jest stawiane przed warunkiem. If może zostać zastąpione wieloma słówkami, jednym z nich jest unless, które ma takie samo znaczenie jak if not = jeśli nie, np.: Unless I had a car, I wouldn’t travel the world. = Jeśli nie miałbym samochodu, nie podróżowałbym po świecie.

If I had the choice, I’d always wanna be there

Gdybym miał wybór, zawsze chciałbym być tam

Używamy go, aby powiedzieć o czymś nieprawdopodobnym. Gdybamy, co byśmy zrobili np. gdybym wygrał w lotto, kupiłbym dom.

Okres warunkowy składa się z dwóch części: warunku i rezultatu. Stawiamy warunek i dodajemy rezultat, jaki uzyskamy po jego spełnieniu.

If + warunek, rezultat

Zdanie z warunkiem formujemy w czasie Past Simple.

Rezultat natomiast to: podmiot + would + bezokolicznik, czyli:

If + Past Simple, podmiot + would + bezokolicznik

Przykłady:

If I had a million dollars, I would quit my job. = Jeśli miałbym milion dolarów, odszedłbym z pracy.

If I hadn’t got time, I wouldn’t help you. = Jeśli nie miałbym czasu, to bym ci nie pomagał.

Dopełniacz saksoński

Wyjątek

Wyjątkiem od reguły tworzenia liczby mnogiej są rzeczowniki, których liczbę mnogą tworzymy w sposób nieregularny tj. manmen, womanwomen, personpeople, childchildren itd.

Wtedy do wyrazu w liczbie i pojedynczej i mnogiej dodajemy najpierw apostrof a potem literkę „s”, np.:

Child’s book = książka dziecka
Children’s book = książka dzieci

Woman’s car = samochód kobiety
Women’s car = samochód kobiet

Standin’ on your mama’s porch

Stojąc na werandzie twojej mamy

Używamy go, aby mówić, że coś należy do jakiejś osoby, np. książka Janka. Należy pamiętać, że w języku angielskim właściciel rzeczy zawsze będzie wymieniony jako pierwszy, następnie do niego dodamy apostrof z literką „s” i po nim rzecz do niego należącą. Kolejność jest bardzo ważna.

Gdy właściciel jest jeden, wygląda to tak:

Piłka chłopca = boy’s ball.
Lalka dziewczynki = girl’s doll.

Gdy właścicieli mamy kilku, apostrof przesuwamy za literkę „s”, czyli:

Piłka chłopców = boys’ ball.
Lalka dziewczynek = girls’ doll.

Ain’t

Ain’t no use in complainin’

Nie ma sensu narzekać

Słowo ain’t funkcjonuje w języku angielskim jako słowo slangowe, potoczne. Zastępuje ono dwie konstrukcje:

be not , np.: I ain’t tall. = Nie jestem wysoki.

have/has not got ,np.: She ain’t got money. = Ona nie ma pieniędzy.

Stosuje się taką samą formę do każdej osoby.

Zwroty & Wyrażenia

Six-string

I got my first real six-string

Dostałem swojego pierwszego sześcio-strunowca

Six-string odnosi się do gitary, która posiada 6 strun i oznacza = sześcio-strunowiec.

Przykład:

I like playing my six-string. = Lubię grać na moim sześcio-strunowcu.

Five-and-dime

Let's buy cheaply!

dime store/ variety shop = tani sklep wielobranżowy

as cheap as chips = tanie jak barszcz

cheap at twice the price = za tę cenę to okazja

at a cheaper rate = w niższej cenie, po niższej cenie

cheap and cheerful = bezpretensjonalny (tani, ale dość dobrej jakości)

Bought it at the five-and-dime

Kupiłem go w sklepie z tanimi artykułami

Jeśli przyjrzymy się temu wyrażeniu znajdziemy w nim odniesienie do dwóch wartości pieniądza five = pięć  (centów) i dime = dziesięć centów.
Po połączeniu otrzymujemy rodzaj sklepów, w których tanio możemy kupić różne produkty.

Five-and-dime = sklep z tanimi artykułami.

Przykład:

I’ve found it at five-and-dime. = Znalazłem to w sklepie z tanimi artykułami.

Quit

Jimmy quit, Jody got married

Jimmy odszedł, Jody się ożenił

To quit =

=  odejść (np. z pracy), np.: After I win a million dollars, I will quit my job. = Po wygraniu miliona dolarów odejdę z pracy.

= rzucać (np. palenie), np.: I’m going to quit smoking. = Rzucę palenie.

= przestać coś robić, np.: Quit waisting my time! = Przestań marnować mój czas!

Look back

Oh, when I look back now

O, kiedy wspominam to teraz

To look back = wspominać, patrzeć wstecz na coś.

Przykład:

I look back at my life and I don’t regret anything. = Patrzę wstecz na moje życie i niczego nie żałuję.

Last

That summer seemed to last forever

Tamto lato wydawało się trwać wiecznie

To last = trwać, np.: The concert lasted 2 hours. = Koncert trwał 2 godziny.

Complain

Stop complainin'!

Często w języku angielskim możemy znaleźć czasowniki zakończone na -in’, w języku potocznym apostrof zastępuje literkę „g” i jest to po prostu końcówka -ing napisana w formie slangowej.

Ain’t no use in complainin’

Nie ma sensu narzekać

To complain = narzekać.

Przykład:

Stop complaining and go to work. = Przestań narzekać i idź do pracy.

Drive-in

Spent my evenings down at the drive-in

Spędzałem wieczory w kinie samochodowym

Mianem driver-in określamy obiekt, w którym kupujemy produkty nie wysiadając z samochodu. W tej piosence jest to kino samochodowe, ale bardziej znane są restauracje, w których nie musimy opuszczać samochodu aby zamówić i odebrać jedzenie.

Drive-in = kino samochodowe.

Przykład:

When I travel, I always eat at a drive-in. = Kiedy podróżuję, zawsze jem w restauracji drive-in.

Kill time

Man we were killin’ time

Człowieku zabijaliśmy czas

To kill time = zabijać czas.

Przykład:

I‘ve spend whole afternoon just killing time. = Spędziłem całe popołudnie po prostu zabijając czas.

Restless

We were young and restless

Byliśmy młodzi i nerwowi

Restless = nerwowy, niespokojny, np.: John is restless. = John jest nerwowy.

Unwind

We needed to unwind

Potrzebowaliśmy się odprężyć

To unwind = odprężyć się, relaksować.

Przykład:

John went for a walk to unwind. = John poszedł na spacer, aby się odprężyć.

Wonder vs. Wander

Bardzo podobnym czasownikiem do to wonder jest to wander, które oznacza = włóczyć się, spacerować, np.: We spent the morning wandering around the old part of the city. = Spędziliśmy ranek na włóczeniu się po starej części miasta.

Wonder

I think about you, wonder what went wrong

Myślę o tobie, zastanawiam się co poszło nie tak

To wonder = zastanawiać się.

Przykład:

I wonder about my future. = Zastanawiam się nad swoją przyszłością.

 

Czy wraz z Bryanem Adamsem udało Wam się look back z nostalgią w przeszłość do lata 69? 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *