Blue Foundation – Eyes On Fire

Uwielbiam muzykę filmową. Ostatnio, kiedy oglądałam Twilight zwróciłam uwagę na kilka piosenek, które pojawiły się w filmie. Moim szczególnym odkryciem była piosenka Blue Foundation „Eyes On Fire” dobrze wpasowująca się w mroczny klimat filmu. Pod koniec lekcji przedstawię Wam dwa rewelacyjne utwory instrumentalne, które stały się synonimem całej Sagi „Zmierzch”.

Jeśli chodzi o angielski przyjrzymy się głównie słownictwu. Postanowiłam omówić trudniejsze słówka i wyrażenia, które mogą być niejasne zwłaszcza dla osób, które rozpoczynają przygodę z językiem angielskim.

Tekst piosenki Blue Foundation – Eyes On Fire

I'll seek you out
Flay you alive
One more word and you won't survive
And I'm not scared of your stolen power
I see right through you any hour

I won't soothe your pain
I won't ease your strain
You'll be waiting in vain
I got nothing for you to gain

I'm taking it slow
Feeding my flame
Shuffling the cards of your game
And just in time
In the right place
Suddenly I will play my ace

I won't soothe your pain
I won't ease your strain
You'll be waiting in vain
I got nothing for you to gain

Eyes on fire
Your spine is ablaze
Felling any foe with my gaze

And just in time
In the right place
Steadily emerging with grace

Felling any foe with my gaze
Steadily emerging with grace
Felling any foe with my gaze
Steadily emerging with grace

Tłumaczenie Blue Foundation – Eyes On Fire

Odszukam cię
Obedrę ze skóry
Jedno słowo i nie przeżyjesz
I nie boję się twojej skradzionej mocy
Cały czas widzę cię na wylot

Nie ukoję twojego bólu
Nie złagodzę twojego napięcia
Będziesz czekał na próżno
Nic nie zyskasz

Nie śpieszę się
Podsycając swój płomień
Tasując karty twojej gry
I w samą porę
We właściwym miejscu
Wkrótce wyciągnę asa z rękawa

Nie ukoję twojego bólu
Nie złagodzę twojego napięcia
Będziesz czekał na próżno
Nic nie zyskasz

Płonący wzrok
Twój kręgosłup w płomieniach
Powalając każdego wroga moim wzrokiem

I w samą porę
We właściwym miejscu
Spokojnie pojawiam się z wdziękiem

Powalając każdego wroga moim wzrokiem
Spokojnie pojawiam się z wdziękiem
Powalając każdego wroga moim wzrokiem
Spokojnie pojawiam się z wdziękiem

Zwroty & wyrażenia

Seek

I’ll seek you out

Odszukam cię

Seek - idiomy i wyrażenia
to seek revenge/damages/compensation = ubiegać się o odszkodowanie
to seek fulfilment = szukać spełnienia, szukać satysfakcji
hide-and-seek = zabawa w chowanego
to seek to do sth = dążyć do zrobienia czegoś
to seek sb’s advice = szukać u kogoś rady
to seek one’s fortune = szukać szczęścia

Czasownik złożony to seek (sb/sth) out = odszukać, odnaleźć, wyszukać (kogoś, coś).

Np.: She wants to seek out her missing dog. = Ona chce odszukać swojego zaginionego psa.

Czasownik to seek jest czasownikiem nieregularnym (seeksoughtsought) i oznacza = szukać. Jest używany w języku oficjalnym, formalnym (np. w listach), a w języku potocznym, mówionym jest często zastępowany czasownikiem złożonym to look for.

Flay

Flay you alive

Obedrę ze skóry

Czasownik to flay występuje w literaturze, języku formalnym, ale również w mowie codziennej, kiedy niekoniecznie mamy na myśli dosłowne znaczenie tego słowa.

To flay = obedrzeć ze skóry; dotkliwie pobić, wychłostać; bardzo ostro skrytykować.

Np. : He used to flay his workers, now he is much nicer to them. = On kiedyś ostro krytykował swoich pracowników, teraz jest o wiele milszy dla nich.

Survive

One more word and you won’t survive

Jedno słowo i nie przeżyjesz

Warto pamiętać
a survival = przetrwanie, przeżycie; survival. Np. He had no chance of survival on that desert island. = On nie miał żadnej szansy przetrwania na tej bezludnej wyspie.

surviving = żyjący. Np:. She is my only surviving relative. = Ona jest moją jedyną żyjącą krewną.

a survivor = osoba, która ocalała lub coś przezwyciężyła, przetrwała; twardziel. Np. That man is a real survivor! = To jest prawdziwy twardziel!

Myślę, że słówko survive jest dosyć znane, jednak warto wspomnieć o nim kilka rzeczy.

To survive oznacza =

= ocaleć, przeżyć (np. katastrofę), przetrwać, przetrzymać (np. kryzys).

= przeżyć kogoś (żyć dłużej niż ktoś).

Kilka przykładów:

She is one of the people who survived the car accident. = Ona jest jedną z osób, które przeżyły wypadek samochodowy.

In London I had to survive on 50 pounds a week. = W Londynie musiałem żyć za 50 funtów tygodniowo.

I can survive on one hot meal a day. = Wystarcza mi jeden ciepły posiłek dziennie.

You won’t survive in England if you don’t know the language. = Nie przetrwasz w Anglii, jeśli nie znasz języka.

She is survived by a husband and two daughters. = Ona pozostawiła męża i dwie córki.

My grandma survived my grandpa by 10 years. = Moja babcia przeżyła mojego dziadka o 10 lat.

Be scared of

Be scared of - synonimy
to be afraid = bać się, obawiać się.
to fear = bać się, obawiać się.
to dread = bać się, lękać się.
to be frightened = być przerażonym.
to get/have cold feet = bać się, mieć pietra (potocznie).
to freak (out) =panicznie się czegoś bać (potocznie).

And I’m not scared of your stolen power

I nie boję się twojej skradzionej mocy

To be scared of sth = bać się czegoś. Np. I am scared of big grasshoppers. = Boję się dużych koników polnych.

See through sb

I see right through you any hour

Cały czas widzę cię na wylot

To see (right) through sb = przejrzeć kogoś na wylot. Np. I can see through your little game! = Przejrzałem cię na wylot!

To see sb through sth = wspierać kogoś w trakcie czegoś. Np. There is enough food to see us through the week. = Mamy wystarczająco dużo jedzenia, żeby przeżyć cały tydzień.

To see sth through = doprowadzić (coś) do końca. Np. We’ve seen our project through. = Doprowadziliśmy nasz projekt do końca.

Soothe

Soothing
Gdy słówko soothing możecie znaleźć na kremach do twarzy, wszelkiego rodzaju balsamach czy maściach oznacza to, że dany produkt ma działanie kojące, łagodzące.

I won’t soothe your pain

Nie ukoję twojego bólu

Czasownik to soothe oznacza =

= uspokajać (kogoś), uciszać (np. dziecko). Np.: I will visit her after my work and soothe her a little. = Odwiedzę ją po mojej pracy i trochę uspokoję.

= ukoić, uśmierzyć (np. ból), łagodzić (nerwy). Np.:  This ointment should soothe your sunburn. = Ta maść powinna ukoić twoje poparzenie słoneczne.

Ease

I won’t ease your strain

Nie złagodzę twojego napięcia

Słowo ease występuje w języku angielskim zarówno jako czasownik jak i rzeczownik.

Jako czasownik oznacza =

= złagodzić, zmniejszyć (np. napięcie, ból). Np.: This pill will ease your headache. = Ta pigułka złagodzi twój ból głowy.

= ułatwić (np. komunikacja), polepszyć, poprawić (np. sytuacja). Np.: The new road eases communiaction between two big cities. = Ta nowa droga ułatwia komunikacje między dwoma dużymi miastami.

= ustąpić, zelżeć (np. deszcz). Np.: She said that rain will ease tommorow. = Ona powiedziała, że deszcz ustąpi jutro.

= obniżyć, nieco spaść (np. cena). Np.: Food prices won’t ease. = Ceny jedzenia nie obniżą się.

A jako rzeczownik ease oznacza =

= łatwość, przystępność. Np.: If you study hard enough you will pass your exam with ease. = Jeśli będziesz się wystarczająco mocno uczył to zdasz swój egzamin z łatwością.

= spokój, beztroska, swoboda. Np.: I usually feel at ease when I am on holiday. = Zazwyczaj niczym się nie przejmuję kiedy jestem na wakacjach.

Słowko ease powinno się wam kojarzyć z easy = łatwy prosty.

Strain - idiomy i wyrażenia
muscle strain = naciągnięcie mięśni
eye strain = przemęczenie wzroku
to strain oneself = przemęczać się
repetitive strain injury , RSI = zespół RSI, choroba komputerowa (choroba dłoni spowodowana ciągłym używaniem klawiatury)
to strain every nerve = zrobić wszystko, co w ludzkiej mocy
to strain the law = naginać prawo
to strain the truth = przekręcać prawdę

Strain

I won’t ease your strain

Nie złagodzę twojego napięcia

Mimo, że słówko strain nie jest zbyt powszechnie znane wśród osób uczących się angielskiego, ma ono wiele znaczeń i jest dosyć popularne. Występuje jako rzeczownik i czasownik.

To strain =

= nadwyrężać. Np.: I strained my ankle when I was playing volleyball yesterday. = Nadwyrężyłem swoją kostkę, kiedy grałem wczoraj w siatkówkę.

= natężać, napinać, naciągać, naprężyć. Np.: He strained his ears and heard some noise. = Wytężył słuch i usłyszał jakiś hałas.

= obciążyć, wystawić na próbę. Np.: I think your boyfriend is straining your relationship. = Sądzę, że twój chłopak wystawia wasz związek na próbę.

= odcedzać, odsączać coś (np. makaron). Np.: I asked you two hours ago to strain off spaghetti! = Prosiłam cię dwie godziny temu, żebyś odcedził spaghetti.

Jako rzeczownik strain występuje w jako policzalny i niepoliczalny, a oznacza między innymi:

= napięcie (np. emocjonalne), stres. Np.: I’ve been under strain recently. = Jestem ostatnio zestresowany.

= obciążenie, wysiłek. Np.: This loan is a real strain on our budget. = Ta pożyczka to prawdziwe obciążenie dla naszego budżetu.

In vain

You’ll be waiting in vain

Będziesz czekał na próżno

In vain = na próżno.

Vain = próżny, zadufany w sobie. Np.: Many people say that she is really vain. = Dużo osób twierdzi, że ona jest naprawdę próżna.

Gain - ciekawe wyrażenia
gain in = przyrost, wzrost
to gain experience = zdobyć doświadczenie
to gain entry = dostać się (do środka czegoś)
for gain = dla zysku, dla wygranej
to gain ground = stać się znanym, popularnym
to gain time = zyskać czas
to gain credit = zyskać akceptację (np. innych ludzi dla swojego poglądu)

Gain

I got nothing for you to gain

Nic nie zyskasz

Wyraz gain występuje najczęściej jako czasownik i oznacza = osiągać, zdobywać, zyskiwać i wzrastać.

To gain weight = przytyć. Np.: I haven’t gained weight since last year. = Nie przytyłam od zeszłego roku.

To gain acces = uzyskać dostęp. Np.: I want to gain acces to his email. = Chcę uzyskać dostęp do jego maila.

Mamy również rzeczownik gain który oznacza = zysk, korzyść, wygrana.

No pain, no gain. = Bez pracy nie ma kołaczy.

Take sth slow

I’m taking it slow

Nie śpieszę się

To take sth slow = nie śpieszyć się.

Np.: I met a great girl on Tom’s party but this time I am going to take it slow. I don’t want to ruin anything. = Poznałem świetną dziewczynę na imprezie u Toma, ale tym razem nie zamierzam się śpieszyć. Nie chcę niczego zepsuć.

Shuffle

Shuffling the cards of your game

Tasując karty twojej gry

To shuffle the cards = tasować karty.

Inne znaczenie to shuffle =

= szurać, posuwać (np. nogami). Np. Stop suffling! It drives me crazy! = Przestać szurać! To doprowadza mnie do szaleństwa!

To shuffle through = przekartkowywać (książkę), przejrzeć (papiery). Np.: I enjoy shuffling new books. = Lubię przekartkowywać nowe książki.

In time - synonimy
Warto wspomnieć o synonimach wyrażenia in time, aby lepiej uzmysłowić sobie jego znaczenie:
in time = in the nick of time = soon enough

In time

And just in time

I w samą porę

Uwaga na  dwa podobne wyrażenia:

In time = w (samą) porę. Np.: The fire brigade came just in time. = Straż pożarna przyjechała w samą porę.

On time = punktualnie, na czas. Np.: She is always right on time. = Ona jest zawsze punktualnie.

Ace

Suddenly I will play my ace

Wkrótce wyciągnę asa z rękawa

An ace to generalnie znaczy = as.

To play one’s aces = wyciągnąć asa z rękawa.

Może być to as – figura karciana, as – osoba bardzo dobra w swojej dziedzinie oraz as serwisowy (np. w tenisie czy siatkówce).

Jako przymiotnik ace = świetny, super.

To ace sth = poradzić sobie z czymś bez problemu, dać sobie z czymś świetnie radę.

Ablaze

Your spine is ablaze

Twój kręgosłup w płomieniach

Albaze to przymiotnik, który ma kilka bliskoznacznych określeń  = ognisty, rozogniony, w płomieniach, rozświetlony. Np.: The sky is ablaze with stars. = Niebo jest rozświetlone gwiazdami.

Foe

Felling any foe with my gaze

Powalając każdego wroga moim wzrokiem

Foe to inne określenie na enemy czyli = wróg

A mortal foe/enemy = śmiertelny wróg.

Warto zapamiętać
to drop your gaze = spuścić wzrok
to lower sb’s gaze = spuścić wzrok
to meet sb’s gaze = spojrzeć komuś prosto w oczy
sb’s gaze settles on sth = czyjś wzrok spoczywa na czymś

Gaze

Felling any foe with my gaze

Powalając każdego wroga moim wzrokiem

To gaze (at sb/sth)= wpatrywać się, gapić się (na kogoś/ w coś). Np.: Look at this guy! He is gazing at you. = Spójrz na tego faceta! Gapi się na ciebie.

Gaze = spojrzenie. Np.: You need to hold her gaze. = Musi wytrzymać jej spojrzenie.

Steadily

Steadily emerging with grace

 

Słowko steadily to przysłówek mający kilka podobnych znaczeń.

Steadily =

= równomiernie, miarowo (np. oddychać). Np.: After running you don’t breath steadily. = Po bieganiu nie oddycha się równomiernie.

Muzyka z filmu Twilight

Chciałabym na koniec podzielić się z Wami dwiema pięknymi piosenkami które można znaleźć na ścieżce dźwiękowej do filmu Twilight. Są to utwory instrumentalne, których autorem jest Carter Burwell. Dwie niezwykle piękne kołysanki, które jednak wg mnie najlepiej słuchać głośno.

= jednostajnie, stale, stopniowo. Np.: Food prices rise steadily. = Ceny jedzenia stale wzrastają.

= bez przerwy. Np.: Our boss always looks at us steadily. = Nasz szef zawsze bacznie nas obserwuje.

Emerge

Steadily emerging with grace

Spokojnie pojawiam się z wdziękiem

To emerge =

= wyłonić się, pojawić się, ukazać się. Np.: She really scared me, because she emerged from the dark quite unexpectedly. = Przestraszyła mnie, bo wyłoniła się z ciemności dosyć niespodziewanie.

= okazać się, wyjść na jaw (np. fakty, informacje). Np.: I wasn’t very nice to her and she emerged to be a major figure. = Nie byłem dla niej zbyt miły a ona okazała się być ważną figurą.

Grace

Steadily emerging with grace

Spokojnie pojawiam się z wdziękiem

Grace najczęściej występuje jako rzeczownik niepoliczalny i oznacza =

= łaska (boża). Np.: We are here by the grace of God. = Jesteśmy tutaj z bożej łaski.

= gracja, wdzięk. Np.: She moves herself without any grace. = Ona porusza się bez żadnego wdzięku.

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *