Alicia Keys – No One

„No One” to piosenka z trzeciego studyjnego albumu Keys zatytułowanego „As I Am” z 2007 roku. Utwór został skomponowany przez Alicię Keys, Dirrty Harry’ego i Kerry’ego Brothersa. W 2008 roku artystka otrzymała za „No One” dwie nagrody Grammy.

Zapraszamy na lekcję angielskiego, przy której nikt będzie się nudził! 🙂

Tekst piosenki Alicia Keys – No One

I just want you close
Where you can stay forever
You can be sure
That it will only get better

You and me together
Through the days and nights
I don't worry 'cause
Everything's going to be alright
People keep talking they can say what they like
But all I know is everything's going to be alright

No one, no one, no one
Can get in the way of what I'm feeling
No one, no one, no one
Can get in the way of what I feel for you, you, you
Can get in the way of what I feel for you

When the rain is pouring down
And my heart is hurting
You will always be around
This I know for certain

You and me together
Through the days and nights
I don't worry 'cause
Everything's going to be alright
People keep talking they can say what they like
But all I know is everything's going to be alright

No one, no one, no one
Can get in the way of what I'm feeling
No one, no one, no one
Can get in the way of what I feel for you, you, you
Can get in the way of what I feel

I know some people search the world
To find something like what we have
I know people will try, try to divide
Something so real
So till the end of time I'm telling you there ain't no one

No one, no one
Can get in the way of what I'm feeling
No one, no one, no one
Can get in the way of what I feel for you

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Tłumaczenie Alicia Keys – No One

Chcę mieć cię blisko
Tam gdzie możesz zostać na zawsze
Możesz być pewien
Będzie tylko lepiej

Ty i ja razem
Dniami i nocami
Nie martwię się
Bo wszystko będzie dobrze
Ludzie wciąż mówią, niech mówią co im się podoba
Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze

Nikt, nikt, nikt
Nie stanie na drodze temu co czuję
nikt, nikt, nikt
Nie stanie na drodze temu co czuję do ciebie, ciebie, ciebie
Nie stanie na drodze temu co czuję do ciebie

Kiedy pada deszcz
I moje serce boli
Zawsze będziesz w pobliżu
Wiem to na pewno

Ty i ja razem
Dniami i nocami
Nie martwię się
Bo wszystko będzie dobrze
Ludzie wciąż mówią, niech mówią co im się podoba
Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze

Nikt, nikt, nikt
Nie stanie na drodze temu co czuję
nikt, nikt, nikt
Nie stanie na drodze temu co czuję do ciebie, ciebie, ciebie
Nie stanie na drodze temu co czuję do ciebie

Wiem, że niektórzy przeszukują świat
Żeby znaleźć to co my mamy
Wiem, że ludzie będą próbować, próbować rozdzielić
Coś tak prawdziwego
Więc do końca życia będę mówić ci, że nikt

Nikt, nikt, nikt
Nie stanie na drodze temu co czuję
nikt, nikt, nikt
Nie stanie na drodze temu co czuję do ciebie

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh

Zwroty & Wyrażenia

Get better

That it will only get better

Będzie tylko lepiej

To get better = polepszać się, poczuć się lepiej.

Przykłady:

I hope you’ll get better soon. = Mam nadzieję, że wkrótce poczujesz się lepiej.

The doctor said that I should get better within a week. = Lekarz powiedział, że w ciągu tygodnia powinienem poczuć się lepiej.

Your English is really getting better. = Twój angielski naprawdę się poprawia.

Through

Threw, Through & Thru

Threw, through i thru to homonimy co oznacza, że wszystkie te słowa brzmią tak samo, ale nie koniecznie mają takie samo znaczenie. Thru to uproszczona wersja słowa through występująca w potocznym języku angielskim używanym przez Amerykanów, natomiast threw to forma czasu przeszłego od czasownika to throw, który oznacza = rzucać, np.: He threw the ball through the window. = On rzucił piłkę przez okno.

Through the days and nights

Nocami i dniami

Through = przez, na wskroś.

Przykłady:

I managed to squeeze through a gap in the fence. = Udało mi się przecisnąć przez szparę w płocie.

She was smiling through her tears. = Ona uśmiechała się przez łzy.

Pour down

When the rain is pouring down

Kiedy pada deszcz

To pour down = lać, padać (o deszczu).

Przykłady:

The rain poured down all night. = Deszcz padał całą noc.

Take your umbrella – it’s pouring down today. = Weź parasolkę – pada dziś deszcz.

Aby mówić o deszczu możemy również użyć:

It’s drizzling. = Mży.

It’s spotting. = Kropi.

It’s sleeting. = Pada deszcz ze śniegiem.

No one

No vs. Not

Warto zwrócić uwagę na różnicę w użyciu no i not. No używamy przed rzeczownikami, zaś not używamy, gdy chcemy utworzyć przeczenie z czasownikiem.
Nie możemy w jedynym zdaniu użyć dwóch przeczeń, dlatego musimy wybrać – albo not, albo no.

Przykłady:

I have no books. = Nie mam książek.

I do not have any books. = Nie mam żadnych książek.

I do not have no books. – to zdanie nie jest poprawne

No one, no one, no one
Can get in the way of what I’m feeling

Nikt, nikt, nikt
Nie stanie na drodze temu co czuję

No one = nikt.

Przykłady:

No one like being criticized. = Nikt nie lubi być krytykowany.

No one can send me friend requests. = Nikt nie może wysyłać mi zaproszeń do grona znajomych.

Get in the way of sth

No one, no one, no one
Can get in the way of what I’m feeling

Nikt, nikt, nikt
Nie stanie na drodze temu co czuję

To get in the way of sth = stawać na drodze czegoś, zapobiec przed wydarzeniem się czegoś.

Przykłady:

Impatience often gets in the way of completing the task. = Zniecierpliwienie często staje na drodze w ukończeniu zadania.

Procedural requirements and red tape gets in the way of many people who want to set up their own business. = Wymagania proceduralne i biurokracja stają na drodze osób, które chcą założyć własny biznes.

Divide

I know people will try, try to divide

Wiem, że ludzie będą próbować, będą próbować rozdzielić

To divide = podzielić, rozdzielić.

Przykłady:

This book is divided into six chapters. = Ta książka jest podzielona na sześć rozdziałów.

The money was divided among his successors. = Pieniądze zostały podzielone pomiędzy jego spadkobierców.

If you divide 18 by 2, you get 9. = Jeżeli podzielisz 18 przez 2, otrzymujesz 9.

 

Fajna lekcja? A może macie jakieś uwagi?

Czekamy na Wasz feedback 🙂

Print Friendly, PDF & Email
Zobacz także:

Udostępnij:

Podobne

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *